Informacje podstawowe / definicje

Definicje i objaśnienia

Rysunek – koło
Rysunek – zestaw kołowy skrętny
Rysunek – zestaw kołowy stały
Rysunek – opaska wtłaczana

Koło

Zestaw kołowy skrętny

Zestaw kołowy stały

Opaska / opona

Oznaczenia:
1 = bieżnik / opona
2 = tarcza / obręcz koła
3 = piasta
4 = łożysko koła

Wymiary:
D = średnica koła
d = średnica otworu pod oś
T1 = długość piasty
T2 = szerokość koła

Oznaczenia:
1-3 = obudowa skrętna
1 = płyta mocująca
2 = głowica skrętna (łożysko głowicy skrętnej)
3 = widelec obudowy skrętnej
4 = koło
5 = oś koła

Wymiary:
H = wysokość całkowita / konstrukcyjna
F = wysięg
A,B = wymiary płyty
a,b = rozstaw otworów
d = średnica otworu pod śrubę

Oznaczenia:
1 = obudowa stała
2 = koło
3 = oś koła

Wymiary:
H = wysokość całkowita / konstrukcyjna
A,B = wymiary płyty
a,b = rozstaw otworów
d = średnica otworu pod śrubę

Oznaczenia:
1 = bieżnik / opona
2 = pierścień stalowy

Wymiary:
D = średnica zewnętrzna
d = średnica wewnętrzna
T2 = szerokość

Koła składają się z bieżnika / opony, tarczy / obręczy oraz łożyska.

Koła różnią się nośnością, oporem toczenia i jakością jazdy. Właściwości szczególne każdej serii kół objaśniono szczegółowo w odpowiedniej sekcji.

Skrętne zestawy kołowe mogą się obracać wokół osi pionowej, co poprawia manewrowalność urządzeń, sprzętu itp. Głowica skrętna (łożysko głowicy skrętnej) łączy widelec (widelec obudowy skrętnej) z mocowaniem.
Zwykle istnieje pewien poziomy odstęp pomiędzy środkiem łożyska głowicy skrętnej a osią koła (wysięg), zatem widelec może się swobodnie obracać. Wysięg umożliwia zestawowi kołowemu łatwe obracanie się bez dodatkowego wyposażenia. Pozwala to także na zachowanie stabilności kierunku ruchu podczas ruchu w linii prostej. Zestawy skrętne mogą być wyposażone w różne blokady umożliwiające blokowanie

 

Stałe zestawy kołowe nie obracają się, przez co ułatwiają przemieszczanie urządzeń czy sprzętu w ustalonym kierunku.

Opaski wtłaczane i opony wykonane są z różnych elastomerów i wyposażone w stalowy pierścień lub stalowy kord.

Opaski lub opony różnią się nośnością, oporem toczenia i jakością toczenia. Właściwości szczególne każdej z opasek wtłaczanych /opon objaśniono szczegółowo w sekcji „Opaski wtłaczane / opony”.

Przekroje kół na stronach produktu to jedynie przykład dla określonej serii. Koła z tej samej serii mogą mieć różną konstrukcję z powodów technicznych.