Wersje / wyposażenie

Systemy blokujące

Blokada koła i głowicy skrętnej Blickle

Systemy blokujące uniemożliwiają zestawom skrętnym toczenie się i skręcanie podczas postoju (blokada koła i głowicy skrętnej). Stosowane są systemy blokujące „przednie”, „tylne”, „stacjonarne” i „centralne”. „Przednie” systemy blokujące są umieszczone w części przedniej względem kierunku jazdy. „Tylne” systemy blokujące są montowane do zestawów kołowych w tylnej części wózka. Systemy blokujące „stacjonarne” nie obracają się z głowicą skrętną i przez cały czas pozostają w tym samym położeniu. „Centralne” systemy blokujące wykorzystują jedną dźwignię do blokowania jednego lub więcej zestawów kołowych urządzenia transportowego.

Siły blokowania ulegną zmniejszeniu w przypadku stosowania koła / opony o bardzo miękkim bieżniku np. kół z serii VW, VWPP, P, PK, PS).

Blokady Blickle
Różnica między systemem blokującym a hamulcem polega na tym, że system blokujący jest używany do utrzymywania urządzenia transportowego w miejscu podczas postoju. Hamulca można użyć do zmniejszenia prędkości urządzenia transportowego, gdy jest ono w ruchu. Hamulce mogą być także używane jako blokady.

Blokada koła i głowicy skrętnej Blickle „stop-fix”
Blokada koła i głowicy skrętnej Blickle „stop-top”
Blokada koła i głowicy skrętnej „ideal-stop” Blickle

Blokada koła i głowicy skrętnej „stop-fix” Blickle
(rozszerzenie do symbolu: -FI)

Blokada koła i głowicy skrętnej „stop-top” Blickle
(rozszerzenie do symbolu: -ST)

Blokada Blickle koła i głowicy skrętnej „ideal-stop”
(rozszerzenie do symbolu: -IS)

Do zestawów kołowych aparaturowych, zestawów kołowych do urządzeń transportowych i do dużych obciążeń

Ten „tylny” system blokujący wykorzystuje mechanizm ścisłego dopasowania kształtowego (seria LUH: mechanizm siłowy), by zapobiec obracaniu się głowicy skrętnej. Koło jest blokowane przy pomocy siłowego, stabilnego mechanizmu blokującego, który ma zapewniać maksymalne bezpieczeństwo i wytrzymałość. Głowica skrętna jest blokowana poprzez wzębienie sprężyny blokady w ząbkowanie panwi łożyska. Do zablokowania koła dochodzi również dzięki specjalnemu kształtowi sprężyny (seria LUH: siłowy mechanizm blokujący głowicy skrętnej).

W przypadku serii obudów LK, LKX (od koła o średnicy (Ø) 125 x 50 mm), LUH i LH siłę nacisku można regulować.

Ten system blokujący ma na celu zminimalizowanie promienia skrętu.

Do zestawów kołowych do urządzeń transportowych i zestawów kołowych do dużych obciążeń

Ten „przedni” system blokujący wykorzystuje siłowy mechanizm blokujący, by zapobiec obracaniu się głowicy skrętnej. Koło jest blokowane przy pomocy siłowego, stabilnego mechanizmu blokującego, który ma zapewniać maksymalne bezpieczeństwo i wytrzymałość.

Siłę nacisku można regulować.

Promień skrętu dźwigni blokady zwykle znajduje się w zasięgu obrotu koła.

 

Do zestawów kołowych do urządzeń transportowych i zestawów kołowych do dużych obciążeń

Dźwignia blokady tego „stacjonarnego” systemu blokującego zawsze znajduje się w tej samej pozycji – nie obraca się z zestawem skrętnym. System siłowy zapobiega obracaniu się głowicy skrętnej. W przypadku niektórych serii i rozmiarów zestawów kołowych wykorzystywany jest zarówno mechanizm siłowy, jak i mechanizm ścisłego dopasowania kształtowego. Koło jest blokowane przy użyciu siłowego mechanizmu blokującego koła, który ma zapewniać maksymalną stabilność, bezpieczeństwo i wytrzymałość.

W przypadku serii zestawów kołowych do urządzeń transportowych L, LH i LK (od średnicy koła Ø 150 mm) siłę nacisku można regulować.

Standardowo dźwignia blokady do wersji „ideal-stop” ma dwa otwory. Umożliwia to połączenie dwóch zestawów skrętnych lub korzystanie z ramienia dźwigni w celu jednoczesnego obsługiwania dwóch dźwigni blokady.

Zestawy kołowe z seriami obudów LK i LH z tym systemem blokującym mają wysokość całkowitą zwiększoną o 17 mm w porównaniu z zestawami kołowymi, które nie mają systemu „ideal-stop”. Dostępna jest płyta adaptacyjna z tworzywa sztucznego (symbol: AP3-17), która ma za zadanie wyrównanie wysokości całkowitej w zestawach kołowych bez tego systemu. Szczegóły w „wersje / wyposażenie” na odpowiednich stronach.

Blokada centralna Blickle „central-stop” (seria LE i LK)
Blokada centralna Blickle „central-stop” (seria L i LH)
Blokada centralna Blickle Radstop (obsługiwana stopą)
Blokada centralna Blickle Radstop (obsługiwana dłonią)

Blokada centralna
Blickle „central-stop”

(rozszerzenie do symbolu: -CS...)

Blokada centralna Blickle „central-stop“
(rozszerzenie do symbolu: -CS...)

Blokada koła „Radstop“ Blickle
(rozszerzenie do symbolu: -RA)

Blokada koła „Radstop“ Blickle
(rozszerzenie do symbolu: -RAH)

Do zestawów kołowych do urządzeń transportowych z serii LE i LK

Ten system blokujący wykorzystuje siłowy mechanizm blokujący, by zapobiec obracaniu się głowicy skrętnej. Koło jest blokowane przy pomocy siłowego, stabilnego mechanizmu blokującego, który ma zapewniać maksymalne bezpieczeństwo i wytrzymałość.

Cechą wyróżniającą ten system blokujący jest to, że przy użyciu dźwigni można zablokować jednocześnie dwa lub więcej zestawów kołowych na urządzeniu transportowym. Długość dźwigni blokady można dostosować tak, by zapewnić komfortowe zwalnianie i uruchamianie blokady. Kolejną cechą jest mały kąt uruchamiania i zajmująca niewiele miejsca konstrukcja obudowy mechanizmu blokady. Obudowa mechanizmu blokady nie obraca się z zestawem skrętnym.

Do zestawów kołowych do urządzeń transportowych i zestawów kołowych do dużych obciążeń z serii L i LH

Ten system blokujący wykorzystuje siłowy mechanizm blokujący, by zapobiec obracaniu się głowicy skrętnej. Ta siłowa blokada głowicy skrętnej wspierana jest przez system ścisłego dopasowania kształtowego. Koło jest blokowane przy pomocy siłowego, stabilnego mechanizmu blokującego, który ma zapewniać maksymalne bezpieczeństwo i wytrzymałość.

Cechą wyróżniającą ten system blokujący jest to, że przy użyciu dźwigni można zablokować jednocześnie dwa lub więcej zestawów kołowych na urządzeniu transportowym. Długość dźwigni blokady można dostosować tak, by zapewnić komfortowe zwalnianie i uruchamianie blokady. Kolejną cechą jest mały kąt uruchamiania i zajmująca niewiele miejsca konstrukcja obudowy mechanizmu blokady. Obudowa mechanizmu blokady nie obraca się z zestawem skrętnym.

Siłę nacisku można regulować.

Do zestawów kołowych do dużych obciążeń oraz zestawów kołowych aparaturowych i kompaktowych (obsługiwana nożnie)

Ten system blokujący wykorzystuje siłowy mechanizm blokujący koła, który ma zapewniać maksymalną prostotę, stabilność, bezpieczeństwo i wytrzymałość. Blokadę koła obsługuje się stopą. Wytwarza ona niezwykle duże siły blokujące, by zabezpieczyć nawet najcięższe ładunki. System blokuje oba koła w układzie podwójnych zestawów kołowych.

Blokada „Radstop” wykorzystywana jest jako przedni system blokujący do zestawów kołowych do dużych obciążeń oraz jako tylny system blokujący do zestawów kołowych aparaturowych i zestawów kompaktowych.

Do zestawów kołowych do dużych obciążeń (obsługiwana ręcznie)

Ten system blokujący wykorzystuje siłowy mechanizm blokujący koła, który ma zapewniać maksymalną prostotę, stabilność, bezpieczeństwo i wytrzymałość. Blokadę koła obsługuje się ręcznie. Wytwarza ona niezwykle duże siły blokujące, by zabezpieczyć nawet najcięższe ładunki. System blokuje oba koła w układzie podwójnych zestawów kołowych.

Hamulce / stopy blokujące / stopy unoszące

Hamulec bębnowy Blickle
Hamulec czuwakowy Blickle
Stopa blokująca Blickle
Stopa unosząca Blickle

Hamulec bębnowy Blickle
(rozszerzenie do symbolu: -TB / -TBL / -TBR)

Hamulec czuwakowy Blickle
(rozszerzenie do symbolu: -TML / -TMR)

Stopa blokująca Blickle
(symbol: FF...)

Stopa unosząca Blickle
(symbol: -WH...)

Działanie tego hamulca polega na dociskaniu dwóch zintegrowanych z kołem szczęk hamulcowych do tarczy koła pełniącej funkcję bębna hamulcowego. Hamulec bębnowy zapewnia wysoki poziom skuteczności hamowania, mimo iż do jego uruchomienia potrzebna jest niewielka siła. Hamulec można obsługiwać przy użyciu różnych elementów sterujących, takich jak ramię dźwigni lub linka.
Dzięki zamkniętej obudowie szczęki hamulcowe są w znacznym stopniu chronione przed korozją i zanieczyszczeniami. Gwarantuje to, że działanie hamulca pozostaje niezmienne, niezależnie od wilgotności i zanieczyszczenia toru jazdy.

Patrz Hamulec bębnowy w sekcji Rozwiązania specjalne.

Hamulec czuwakowy jest podobny do hamulca bębnowego, ale w stanie nieuruchomionym do hamowania wykorzystywana jest w nim zintegrowana sprężyna. Hamulec można zwolnić przy użyciu ramienia dźwigni lub linki.

Dla hamulców czuwakowych dostępne są wersje lewa (rozszerzenie do symbolu: -TML) i prawa (rozszerzenie do symbolu: -TMR). Hamulce czuwakowe są również dostępne dla zestawów skrętnych. Hamulce czuwakowe bez blokady głowicy skrętnej mają rozszerzenie do symbolu -TM13, a hamulce czuwakowe z blokadą głowicy skrętnej rozszerzenie do symbolu -TTM13.

Patrz Hamulec czuwakowy w sekcji Rozwiązania specjalne.

Stopy blokujące utrzymują urządzenia transportowe w pozycji postojowej. Są one montowane bezpośrednio do urządzenia transportowego. Naciśnięcie dźwigni blokady częściowo odciąża urządzenie transportowe bez jego podnoszenia.

Przy uruchomieniu stopa blokująca ugina się o około 10 mm. Maksymalny nacisk na powierzchnię kontaktową w połączeniu z odpowiednimi skrętnymi i stałymi zestawami kołowymi wynosi ok. 60 kg. Ocynkowane galwanicznie, pasywowane na niebiesko, nie zawierają chromu 6 (Cr6).

Patrz Stopa blokująca w sekcji Rozwiązania specjalne.Symbol

 

Wysokość
całkowita po złożeniu
(H0) [mm]

 

Wysokość
całkowita po rozłożeniu
(H1) [mm]

FF 100-1


108

 

138

FF 125-1

 

133

 

163

FF 125

 

142

 

180

FF 150

 

170

 

208

FF 160

 

175

 

213

FF 200

 

217

 

255

Stopy unoszące Blickle wykorzystywane są do podnoszenia urządzeń transportowych w pozycji postojowej. Są one montowane bezpośrednio do urządzenia transportowego. Naciśnięcie dźwigni blokady powoduje podniesienie urządzenia transportowego.

Stopy unoszące można łączyć z wieloma seriami zestawów kołowych. Stopy unoszące działają optymalnie, gdy całkowita wysokość uruchomionej stopy unoszącej (H1) jest większa o 5 mm od całkowitej wysokości stałych lub skrętnych zestawów kołowych. Mogą zapewnić udźwig od 150 kg do 250 kg w zależności od masy ciała operatora. Gdy stopa unosząca jest rozłożona, obciążenie pionowe nie może przekraczać 500 kg.

Patrz Stopy unoszące w sekcji Rozwiązania specjalne.Symbol  

Wysokość
całkowita po złożeniu
(H0) [mm]

 

Wysokość
całkowita po rozłożeniu
(H1) [mm]

WH 160

 

166

 

209

WH 200

 

207

 

250

WH 250

 

257


300


 
 
 
Rysunek – stopa blokująca Blickle
Rysunek – stopa unosząca Blickle

Blokady kierunku

Blokady kierunku Blickle do zestawów skrętnych z blachy stalowej
Blokada kierunku do stalowych spawanych zestawów skrętnych Blickle
Blokady kierunku Blickle do zestawów skrętnych do dużych obciążeń
Blokady kierunku Blickle i blokada koła do skrętnych zestawów z tworzywa  sztucznego

Blokada kierunku do zestawów skrętnych Blickle tłoczonych z blachy stalowej
(symbol: RI...)

Blokada kierunku do stalowych spawanych zestawów skrętnych Blickle
(rozszerzenie do symbolu: -RI4)

Blokada kierunku Blickle do zestawów skrętnych do dużych obciążeń
(rozszerzenie do symbolu: -RI4H)

Blokada kierunku i blokada koła do zestawów skrętnych z tworzywa sztucznego Blickle
(rozszerzenie do symbolu: -RIFI)

Blokady kierunku ustalają ruch zestawu skrętnego w określonych kierunkach. Gdy blokada kierunku jest uruchomiona, zestaw skrętny działa jak stały zestaw kołowy.

Ta blokada kierunku dostarczana jest jako oddzielna część i montuje się ją razem z zestawem skrętnym. Późniejszy montaż także jest możliwy, ponieważ nie ma konieczności wprowadzania zmian w konstrukcji obudowy danego zestawu skrętnego.

Opcja ta jest dostępna dla wielu serii skrętnych zestawów kołowych.

Blokady kierunku ustalają ruch zestawu skrętnego w określonych kierunkach. Gdy blokada kierunku jest uruchomiona, zestaw skrętny działa jak stały zestaw kołowy.

Ta blokada kierunku jest przyspawana do płyty mocującej. Oprócz unieruchomienia w pozycjach standardowych: 90° (rozszerzenie do symbolu: -RI4, cztery pozycje unieruchomienia) umożliwia także unieruchamianie dostosowane do potrzeb klienta. Wersja ta jest wytrzymała; przeznaczona jest do zastosowania z zestawami kołowymi do dużych obciążeń.

Opcja ta jest dostępna dla wielu stalowych spawanych zestawów skrętnych do dużych obciążeń.

Blokady kierunku ustalają ruch zestawu skrętnego w określonych kierunkach. Gdy blokada kierunku jest uruchomiona, zestaw skrętny działa jak stały zestaw kołowy.

Ta blokada kierunku jest zintegrowana z płytą mocującą. Zapewnia ona cztery pozycje unieruchomienia (90°). Ta wersja jest bardzo wytrzymała; przeznaczona do zastosowania z zestawami kołowymi do dużych obciążeń.

Opcja ta jest dostępna dla wielu stalowych spawanych zestawów skrętnych do dużych obciążeń.

Dla zestawów skrętnych z serii Blickle MOVE o średnicy kół 125 mm dostępne jest połączenie blokady kierunku i blokady koła. Obsługuje się je przy użyciu dwuczęściowej dźwigni nożnej. Lewa dźwignia aktywuje cały system blokujący. Prawa dźwignia aktywuje blokadę kierunku.

Na początku ten „tylny” system blokujący wykorzystuje mechanizm ścisłego dopasowania kształtowego, by zapobiec obracaniu się głowicy skrętnej. Głowica skrętna jest blokowana poprzez zakleszczenie sprężyny blokady w zębatej panwi łożyska. W drugim etapie koło jest blokowane przy użyciu siłowego mechanizmu blokującego.

szczegóły blokady kierunku

Szczegóły blokady kierunku

Inne opcje

Automatyczny mechanizm kierunkowego nastawu
Osłona przeciwwłóknowa
Osłona stopy
Odbojnik
Kołpak do koła zewnętrznego
Kołpak STARLOCK® wykonany ze stali nierdzewnej
Pokryta powłoką nieprzywieralną tuleja osiowa ze stali nierdzewnej

Automatyczny mechanizm kierunkowego nastawu
(rozszerzenie do symbolu: -RIR2)

Osłona przeciwwłóknowa
(rozszerzenie do symbolu: -FA, „KA” lub „KF” w symbolu)

Osłona stopy
(rozszerzenie do symbolu: -FS, -FP i -FG)

Odbojnik
(symbol: AW..., AG... i ARG...)

Kołpak do koła zewnętrznego

Kołpak STARLOCK® ze stali nierdzewnej
(symbol: ST-KA...)

Tuleja osiowa ze stali nierdzewnej z powłoką nieprzywieralną PTFE
(symbol: XAT...)

Mechanizm kierunkowego nastawu w stanie nieobciążonym ustawia zestaw skrętny we wstępnie zdefiniowanym kierunku. Mechanizm ten ogranicza problemy, które wpływają na obsługę urządzeń transportowych wykorzystywanych w zautomatyzowanych zakładach oraz obszarach załadowczych i wyładowczych.

Mechanizm RIR2 cechuje się wysoką żywotnością.

W wersjach specjalnych możliwe jest dostosowanie sił trzymania i mocowań do potrzeb klienta.

Osłony przeciwwłóknowe są wykonane z ocynkowanej galwanicznie, pasywowanej na niebiesko, niezawierającej chromu 6 (Cr6) blachy stalowej (rozszerzenie do symbolu: -FA) lub poprzez formowanie wtryskowe tworzyw sztucznych („KA” lub „KF” w nazwie). Zapobiegają one owijaniu się włókien wokół osi kół i ich blokowaniu.

W wersji „KA” osłona przeciwwłóknowa obejmuje piastę koła.

W wersji „KF” osłona przeciwwłóknowa obejmuje zarówno piastę, jak i tarczę koła.

Opcja ta jest dostępna dla wielu serii skrętnych i stałych zestawów kołowych.

Osłona stopy jest wykonana z blachy stalowej ocynkowanej galwanicznie, pasywowanej na niebiesko, niezawierającej chromu 6 (Cr6) (rozszerzenie do symbolu: -FS). W przypadku stalowych spawanych zestawów kołowych (serir LO/LS) osłona stopy to wytrzymała konstrukcja spawana. W przypadku odpornych na korozję zestawów kołowych ze stali nierdzewnej osłona stopy jest wykonana z odpornego na uderzenia materiału syntetycznego (polietylen, rozszerzenie do symbolu: -FP). Osłona stopy jest przykręcona lub przyspawana do obudowy i zabezpiecza przed urazami stóp. Odległość od podłoża zwykle wynosi od 15 do 25 mm.

W celu zapewnienia innej odległości od podłoża możliwe jest dostarczenie konstrukcji specjalnej. Dostępne są również wersje ze sprężyną, ocynkowane galwanicznie, pasywowane na niebiesko, niezawierające chromu 6 (Cr6) (rozszerzenie do symbolu: -FG).

Opcja ta jest dostępna dla wielu serii skrętnych i stałych zestawów kołowych.

Odbojniki zmniejszają ryzyko uszkodzenia ścian i pojazdów w razie kolizji. Odbojniki do profili okrągłych i kwadratowych wykonane są z polietylenu lub pełnej gumy i dostępne są w kolorach jasnoszarym, srebrnoszarym i szarym. Są mocowane lub zakładane na ramie rurowej w zewnętrznych obszarach pojazdu.

Do zestawów kołowych z tworzywa sztucznego Blickle WAVE dostępne są także odbojniki obrotowe (rozszerzenie do symbolu: -AMW(X), -AMG(X)). One równiez zapobiegają zadrapaniom ścian. Śrubę wykorzystuje się do przymocowania odbojników bezpośrednio do zestawu kołowego.

Kołpaki wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej galwanicznie, pasywowanej na niebiesko i niezawierającej chromu 6 (Cr6). Chronią one zewnętrzną stronę łożyska kulkowego kół zewnętrznych przed zanieczyszczeniami, pyłem itp. oraz zakrywają koniec osi i mocowanie kół. Łożysko kulkowe w kołach zewnętrznych po zewnętrznej stronie piasty jest nieznacznie cofnięte. Ułatwia to montaż kołpaka na piaście koła. W ten sposób zmniejsza się długość montażowa.

Opcja ta jest dostępna dla wielu serii kół.

Kołpaki STARLOCK® umożliwiają łatwe zamocowanie kół aparaturowych na osi. Na oś nakłada się koło jako koło zewnętrzne, a na zewnętrzny koniec osi wciska się kołpak STARLOCK®. Kołpaki STARLOCK® są dostępne dla następujących średnic osi: 12, 15, 20 i 25 mm.

Pokryta powłoką nieprzywieralną tuleja osiowa ze stali nierdzewnej składa się z elementu ze stali nierdzewnej i powłoki nieprzywieralnej PTFE. Podczas obracania i pod obciążeniem powłoka nieprzywieralna rozszerza się na wnętrze łożyska ślizgowego koła. W ten sposób uzyskuje się pożądane połączenie (powłoka PTFE / stal nierdzewna) z wyjątkowymi właściwościami ślizgowymi. Prowadzi to także do zmniejszenia emisji hałasu.

Opcja ta jest dostępna dla wielu serii kół odpornych na wysoką temperaturę. Standardowo różne zestawy kołowe odporne na wysoką temperaturę z serii kół PHN i VKHT są dostępne z tuleją osiową ze stali nierdzewnej z powłoką nieprzywieralną PTFE.

osłona stopy ze sprężyną
Osłona stopy ze sprężyną