Warunki

usługi bezpłatnego pobierania plików CAD firmy Blickle

Ściśle współpracujemy z naszymi partnerami biznesowymi, opierając relacje na zaufaniu.

Blickle Räder+Rollen GmbH & Co. KG (dalej „Blickle”) udostępnia online swoje dane CAD swoim partnerom (klientom), aby mogły one zostać wykorzystane do tworzenia bieżących projektów klientów. Firma Blickle oferuje tę usługę online dobrowolnie. Firma Blickle określa także zakres i rodzaj pobieranych danych. Ponadto firma Blickle zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego zaprzestania świadczenia tej usługi bez podania przyczyny.

Warunki wykorzystania plików CAD uzupełnia polityka prywatności.