Typy mocowań

Płyta mocująca. Otwór centralny. Trzpień. Trzpień gwintowany.

Rodzaje mocowan plyta
Rodzaje mocowan otwor pod srube
Rodzaje mocowan stalowy trzpien wstawiany
Rodzaje mocowan trzpien gwintowany
Rodzaje mocowan trzpien wstawiany
Rodzaje mocowan zestaw kolowy z gniazdem z tworzywa sztucznego
Rodzaje mocowan lacznik rozporowy metalowy
Rodzaje mocowan lacznik rozporowy z tworzywa sztucznego

Płyta (płyta mocująca)

Otwór centralny

Stalowy trzpień wstawiany

Trzpień gwintowany
(rozszerzenie do symbolu: -GS...)

Trzpień wstawiany
(rozszerzenie do symbolu: -ES)

Adapter z tworzywa sztucznego do profili okrągłych (symbol: RHR...)

Łącznik rozporowy z metalu
(rozszerzenie do symbolu: -E...)

Łącznik rozporowy z tworzywa sztucznego
(rozszerzenie do symbolu: -ER.../-EV...)

Zestaw kołowy montuje się do płaskiej powierzchni przy użyciu śrub i nakrętek. Rozstawy otworów mocujących są ujednolicone. Mocowania na płytę dostępne są zarówno dla skrętnych jak i stałych zestawów kołowych i wykorzystuje się je w zestawach kołowych aparaturowych, do dużych obciążeń oraz zestawach kołowych do urządzeń transportowych.
W przypadku zestawów kołowych z blokadą kierunku należy ustawić krótszą stronę płyty w kierunku ruchu.

Podczas wyboru mocowania na płytę należy uwzględnić następujące wymiary:

 • rozmiar płyty (wymiary zewnętrzne)
 • rozstaw otworów mocujących
 • Ø otworu pod śrubę
 •  

Zestaw kołowy mocowany jest przy użyciu elementu łączącego (np. śruby) przez centralny otwór głowicy skrętnej. W poziomujących zestawach kołowych (seria HRIG) otwór centralny ma gwint wewnętrzny, a element łączący jest przykręcany do sworznia centralnego obudowy skrętnej od strony urządzenia.

Nośności podane w katalogu można osiągnąć wyłącznie jeśli płyta mocująca zestawu skrętnego w pełni przylega na całej średnicy.

Ten typ mocowania nie ma ścisłego dopasowania kształtowego blokującego przekręcenie – wpływa to na zmniejszenie nośności blokady głowicy skrętnej.

Wykorzystanie otworu centralnego do zamontowania zestawu kołowego jest opłacalnym rozwiązaniem, ponieważ wymaga wyłącznie jednej śruby (najlepiej zgodnej z DIN 912 / ISO 4762). Ten typ mocowania jest wykorzystywany głównie w zestawach kołowych aparaturowych i zestawach kołowych do urządzeń transportowych.

Podczas wyboru mocowania z otworem centralnym należy uwzględnić następujące wymiary:

 • Ø płyty mocującej (wymiary zewnętrzne) (D)
 • Ø otworu centralnego (d)
 •  

Zestaw kołowy mocuje się przy użyciu trzpienia wstawianego, który umieszcza się w profilu lub otworze i zabezpiecza. Trzpień łączy się z zestawem kołowym i śrubą mocującą (otwór poprzeczny) lub stosuje się zacisk, aby zapobiec przekręceniu lub wypadnięciu trzpienia. W przypadku zestawów kołowych z blokadą kierunku otwór należy ustawić poprzecznie do kierunku ruchu.

Nośności podane w katalogu można osiągnąć wyłącznie, jeśli płyta mocująca przylega na całej średnicy zestawu skrętnego.

Mocowanie na trzpień wykorzystywane jest głównie w zestawach kołowych aparaturowych, w zestawach kołowych z tworzywa sztucznego i zestawach kołowych do urządzeń transportowych.

Dla zestawów skrętnych ze stali nierdzewnej dostępne są mocowania na wstawiany trzpień ze stali nierdzewnej.

Podczas wyboru mocowania z trzpieniem należy uwzględnić następujące wymiary:

 • Ø trzpienia (P)
 • długość trzpienia (Q)
 • położenie otworu poprzecznego (H), jeżeli dotyczy
 • średnica otworu poprzecznego (d), jeżeli dotyczy

Zestaw kołowy mocuje się przy użyciu trzpienia gwintowanego, który przykręca się do urządzenia transportowego przy użyciu gwintu wewnętrznego lub otworu cylindrycznego i nakrętki.

Mocowanie na trzpień gwintowany wykorzystywane jest głównie w zestawach kołowych aparaturowych.

Trzpień gwintowany ze stali nierdzewnej (-GSX...) jest dostępny dla odpornych na korozję zestawów skrętnych z tworzywa sztucznego

Podczas wyboru mocowania z trzpieniem gwintowanym należy uwzględnić następujące wymiary:

 • Ø trzpienia gwintowanego (gwint M10 lub M12) (P)
 • długość trzpienia gwintowanego (wystawanie ponad zestaw kołowy) (Q)

 

Zestaw kołowy mocuje się przy użyciu trzpienia wstawianego, który umieszcza się w profilu okrągłym lub otworze przy użyciu adaptera z tworzywa sztucznego. Trzpień jest solidnie przymocowany do zestawu kołowego. Podkładka sprężysta uniemożliwia wypadnięcie zestawu skrętnego.

Ten typ mocowania nie ma zabezpieczenia przed przekręceniem, dlatego blokada głowicy skrętnej nie będzie tu działać.

Mocowanie na trzpień wstawiany to szybka i opłacalna metoda mocowania zestawu kołowego do urządzenia. Mocowanie na trzpień wstawiany wykorzystywane jest głównie w zestawach kołowych aparaturowych.

Podczas wyboru mocowania z trzpieniem wstawianym należy uwzględnić następujące wymiary:

 • Ø trzpienia (P)
 • długość trzpienia (Q)

 

Adapter z tworzywa sztucznego wykorzystuje się do zmniejszenia średnicy wewnętrznej profilu i dostosowania jej do średnicy trzpienia wstawianego. Adapter z tworzywa sztucznego wciska się lub wbija do mocowania w urządzeniu (profil okrągły). Następnie w adapterze umieszcza się zestaw skrętny z trzpieniem wstawianym.

Podczas wyboru adaptera z tworzywa sztucznego należy uwzględnić następujące wymiary:

 • Ø wewnętrzna profilu (P)
 • Ø trzpienia (d)
 • długość mocowania (Q)
 • grubość kołnierza (B)

 

Zestaw kołowy mocuje się przy użyciu łącznika rozporowego z metalu, który umieszcza się w otworze lub profilu kwadratowym / okrągłym. Śruba rozpiera element mocujący i dociska go do wewnętrznej ścianki profilu.
Moment dokręcenia nie powinien przekraczać 50 Nm. W przypadku cienkich profili i przy niewielkim obciążeniu moment dokręcania można zredukować do 16 Nm. Element sześciokątny na spodzie łącznika rozporowego zapobiega przekręceniu mocowania względem zestawu kołowego i jego odłączeniu.
Mocowania rozporowe z metalu wykorzystywane są w zestawach kołowych aparaturowych i zestawach kołowych z tworzywa sztucznego.

Podczas wyboru mocowania rozporowego należy uwzględnić następujące wymiary:

 • wymiar wewnętrzny profilu (P)
 • kształt profilu (okrągły lub kwadratowy)
 • długość mocowania (Q)
 • grubość kołnierza (B)

 

Zestaw kołowy mocuje się przy użyciu łącznika rozporowego z tworzywa sztucznego, który umieszcza się w otworze lub profilu kwadratowym / okrągłym.
Śruba dociska element mocujący z tworzywa sztucznego do wewnętrznej ścianki profilu. Łącznik rozporowy z tworzywa sztucznego zapewnia lepszą ochronę wnętrza profilu w porównaniu z mocowaniem rozporowym z metalu. Jednak zapewnia on mniejszą siłę trzymania niż mocowanie rozporowe z metalu. Element sześciokątny na spodzie łącznika rozporowego zapobiega przekręceniu mocowania względem zestawu kołowego i jego odłączeniu.
Mocowania rozporowe z tworzywa sztucznego wykorzystywane są głównie w zestawach kołowych aparaturowych i zestawach kołowych z tworzywa sztucznego. Dostępny jest również łącznik rozporowy z tworzywa sztucznego z odporną na korozję śrubą mocującą (-EXR... / -EXV...).

Podczas wyboru mocowania rozporowego należy uwzględnić następujące wymiary:

 • wymiar wewnętrzny profilu (P)
 • kształt profilu (okrągły lub kwadratowy)
 • długość mocowania (Q)
 • grubość kołnierza (B)

 

Rysunek – płyta mocująca

 

Rysunek – otwór pod śrubę

 

Rysunek – stalowy trzpień wstawiany

 

Rysunek – trzpień gwintowany

 

 Rysunek – trzpień wstawiany

 

Rysunek – adapter zestawu kołowego

 

Rysunek – łącznik rozporowy z metalu

 

Rysunek – łącznik rozporowy z tworzywa sztucznego

 

Mocowanie na płytę

Płyty mocujące do zestawów kołowych aparaturowych i z tworzywa sztucznego

Rysunek – płyta nr 20
Rysunek – płyta nr 22
Rysunek – płyta nr 23
Rysunek – płyta nr 25 (zestaw kołowy skrętny)
Rysunek – płyta nr 25 (zestaw kołowy stały)
Rysunek – płyta nr 26
Rysunek – płyta nr 27
Rysunek – płyta nr 28

Płyta nr 20

Płyta nr 22

Płyta nr 23

Płyta nr 25 (zestaw skrętny)

Płyta nr 25 (zestaw stały)

Płyta nr 26

Płyta nr 27

Płyta nr 28

stosowana w obudowach serii:

LKDB Ø koła 50–75 mm

stosowana w obudowach serii:

LPA / BPA Ø koła 35–100 mm
LPXA / BPXA Ø koła 50–75 mm
LDA Ø koła 50 mm

stosowana w obudowach serii:

LDA Ø koła 75 mm
LKDG / LKDB Ø koła 75–100 mm

stosowana w obudowach serii:

LKPA Ø koła 80–150 mm
LKPXA Ø koła 80–125 mm
LWK / LWG-P25 Ø koła 100–125 mm
LWKX / LWGX-PX25 Ø koła 100–125 mm
LKFG / BKFG Ø koła 125 mm

stosowana w obudowach serii:

BKPA Ø koła 80–150 mm
BKPXA Ø koła 80–125 mm

stosowana w obudowach serii:

LKPXA / BKPXA Ø koła 125 mm
LWKX / LWGX-PX26 Ø koła 125 mm

stosowana w obudowach serii:

LKFGX / BKFGX Ø koła 125 mm

stosowana w obudowach serii:

LWK / LWG-P28 Ø koła 100–125 mm

Płyty mocujące do zestawów kołowych do urządzeń transportowych i zestawów kołowych do dużych obciążeń

Rysunek – płyta nr 1
Rysunek – płyta nr 3
Rysunek – płyta nr 7
Rysunek – płyta nr 9

Płyta nr 1

Płyta nr 3

Płyta nr 7

Płyta nr 9

stosowana w obudowach serii:

LE / B Ø koła 60–125 mm
LEX / BX Ø koła 75–200 mm
L / B Ø koła 75–125 mm
LX / BX Ø koła 100–125 mm
LI / B Ø koła 80–125 mm
LIX / BX Ø koła 80–125 mm
LK / BK Ø koła 75–125 mm
LKX / BKX Ø koła 75–125 mm
LIK / BIK Ø koła 100–125 mm
LIKX / BKX Ø koła 100–125 mm
LH / BH Ø koła 75–125 mm
LHD Ø koła 60–80 mm
LHF / BHF Ø koła 100–125 mm
LPFE / BPFE Ø koła 100–125 mm
HRLH / HRLHD Ø koła 75 mm
HRLK Ø koła 75–100 mm

stosowana w obudowach serii:

LE / B Ø koła 150–200 mm
LEX / BX Ø koła 150–200 mm
L / B Ø koła 140–250 mm
LX / BX Ø koła 150–200 mm
LI / BI Ø koła 150–200 mm
LIX / BX Ø koła 150–200 mm
LK / BK Ø koła 100–200 mm
LKX / BKX Ø koła 125–200 mm
LUH / BH Ø koła 125–200 mm
LH / BH Ø koła 100–250 mm
LHD Ø koła 80–125 mm
LO / BO Ø koła 125–300 mm
LOD / BOD Ø koła 75–125 mm
LS / BS Ø koła 250–600 mm
LSD / BSD Ø koła 250–500 mm
LHF / BHF Ø koła 100-200 mm
LPFE / BPFE Ø koła 125-150 mm
LSFN / BSFN Ø koła 160-200 mm
LSFE / BSFE Ø koła 160-200 mm
LIO / BO Ø koła 125-200 mm

stosowana w obudowach serii:

L Ø koła 250–280 mm

stosowana w obudowach serii:

B Ø koła 250–280

Płyty mocujące do zestawów kołowych do dużych obciążeń

Rysunek – płyta nr 35
Rysunek – płyta nr 36
Rysunek – płyta nr 38
Rysunek – płyta nr 39
Rysunek – płyta nr 42
Rysunek – płyta nr 45
Rysunek – płyta nr 48

Płyta nr 35

Płyta nr 36

Płyta nr 38

Płyta nr 39

Płyta nr 42

Płyta nr 45

Płyta nr 48

stosowana w obudowach serii:

LS / BS Ø koła 150–400 mm
LSD / BSD Ø koła 100–200 mm
LSFN / BSFN Ø koła 200–250 mm
LSFE / BSFE Ø koła 200–250 mm
HRLSD Ø koła 125 mm

stosowana w obudowach serii:

LS / BS Ø koła 300–520 mm
LSFN / BSFN Ø koła 250–300 mm
LSFE / BSFE Ø koła 250 mm

stosowana w obudowach serii:

LS / BS Ø koła 200–620 mm
LSD / BSD Ø koła 125–360 mm

stosowana w obudowach serii:

BSD Ø koła 300 mm

stosowana w obudowach serii:

LS / BS 250–600 mm
LSD / BSD 250–500 mm

stosowana w obudowach serii:

LSD / BSD Ø koła 300–400 mm

stosowana w obudowach serii:

LSSD / BSSD Ø koła 500 mm

Płyty mocujące do zestawów kołowych poziomujących

Rysunek – płyta nr 71
Rysunek – płyta nr 72
Rysunek – płyta nr 74
Rysunek – płyta nr 76
Rysunek – płyta nr 78

Płyta nr 71

Płyta nr 72

Płyta nr 74

Płyta nr 76

Płyta nr 78

stosowana w obudowach serii:

HRP Ø koła 45 mm

stosowana w obudowach serii:

HRP Ø koła 50 mm

stosowana w obudowach serii:

HRP Ø koła 63 mm

stosowana w obudowach serii:

HRP Ø koła 72 mm
HRSP Ø koła 72 mm

stosowana w obudowach serii:

HRSP Ø koła 90 mm

Płyty mocujące o wymiarach w jednostkach imperialnych (cale)

Rysunek – płyta nr 12
Rysunek – płyta nr 14
Rysunek – płyta nr 16

Płyta nr 12

Płyta nr 14

Płyta nr 16

płyty mocujące o wymiarach niemetrycznych (cale)
zgodnie z normą ASME B56.11.1
(patrz katalog Blickle „Zestawy kołowe według
standardów amerykańskich”)

płyty mocujące o wymiarach niemetrycznych (cale)
zgodnie z normą ASME B56.11.1
(patrz katalog Blickle „Zestawy kołowe według
standardów amerykańskich”)

płyty mocujące o wymiarach niemetrycznych (cale)
zgodnie z normą ASME B56.11.1
(patrz katalog Blickle „Zestawy kołowe według
standardów amerykańskich”)

Płyty mocujące do zestawów kołowych Progressus

Rysunek – płyta nr PG1
Rysunek – płyta nr PG2
Rysunek – płyta nr PG3

Płyta PG1

Płyta PG2

Płyta PG3

stosowana w obudowach serii:

LPX / BPX Ø koła 84–105 mm

stosowana w obudowach serii:

LPX / BPX Ø koła 120–150 mm

stosowana w obudowach serii:

LPX / BPX Ø koła 186 mm