Rodzaje łożysk kół

Łożysko ślizgowe. Łożysko igiełkowe. Łożysko kulkowe.

Łożysko ślizgowe
Łożysko igiełkowe
Łożysko kulkowe
Centralne łożysko kulkowe (C) osłona przeciwwłóknowa
Łożysko kulkowe – CC
Łożysko kulkowe – C – uszczelnienia łożyska kulkowego
Łożysko kulkowe – CC – uszczelnienia łożyska kulkowego
Łożysko baryłkowe

Łożysko ślizgowe
(„G” w symbolu)

Łożysko igiełkowe
(„R” w symbolu)

Łożysko kulkowe
(„K” w symbolu)

Centralne łożysko kulkowe (C) z osłoną przeciwwłóknową
(„KA” lub „KF” w symbolu)

Dwa centralne łożyska kulkowe (CC) z osłoną przeciwwłóknową
(„KA” lub „KF” w symbolu)

Centralne łożysko kulkowe (C) z osłoną przeciwwłóknową i dodatkowym uszczelnieniem
(„KAD” lub „KFD” w symbolu)

Dwa centralne łożyska kulkowe (CC) z osłoną przeciwwłóknową i dodatkowymi uszczelnieniami
(„KAD” lub „KFD” w symbolu)

 

Łożysko baryłkowe
(„PR” w symbolu)

 

Łożysko ślizgowe jest prostym, niedrogim i wytrzymałym łożyskiem koła. Jest również odporne na korozję i nie wymaga konserwacji w normalnych warunkach. Łożyska ślizgowe wykorzystywane są głównie w zestawach kołowych aparaturowych i zestawach kołowych do urządzeń transportowych, które poruszane są tylko sporadycznie i przy niewielkich prędkościach.
W kołach z piastami z rury stalowej wykorzystywane są tuleje łożysk ślizgowych z poliamidu. Przy dużych prędkościach i dużym obciążeniu łożyska ślizgowe mogą się nagrzewać. Koła z żeliwa z łożyskami ślizgowymi należy regularnie smarować.

Łożysko igiełkowe jest wytrzymałym, odpornym i w dużej mierze niewymagającym konserwacji łożyskiem koła, które można zamontować w małej przestrzeni. Łożyska igiełkowe (zwane również rolkowymi lub wałeczkowymi) mają niewielki luz promieniowy i wykorzystywane są głównie w zestawach kołowych do urządzeń transportowych. Łożysko igiełkowe składa się ze stalowych wałeczków, umieszczonych w koszyczku z tworzywa sztucznego lub stali. Wałeczki te toczą się pomiędzy osią a piastą koła. Obrót wokół osi nie wywołuje tarcia dynamicznego, a tarcie toczne. Pozwala to utrzymać względnie niski opór toczenia koła nawet przy dużych obciążeniach. Łożyska igiełkowe są zabezpieczone smarem długotrwałym i nie wymagają konserwacji w normalnych warunkach eksploatacji. Dostępne są również wersje łożysk igiełkowych ze stali nierdzewnej (-XR w symbolu).

Łożyskowanie koła z jednorzędowym łożyskiem kulkowym (zwanym również precyzyjnym łożyskiem kulkowym) spełnia wysokie standardy w zakresie nośności, właściwości tocznych (nawet przy dużych prędkościach) i odporności na czynniki środowiskowe. Łożyska kulkowe jednorzędowe mają najmniejszy luz w łożysku i wykorzystuje się je głównie w wymagających technicznie zestawach kołowych do urządzeń transportowych i zestawach kołowych do dużych obciążeń. Osłonka zakrywająca zapewnia ochronę przed pyłem (uszczelnienie beztarciowe znane również jako łożysko Z). Łożyska kulkowe można zamontować z jedną lub dwoma osłonkami uszczelniającymi (uszczelnienie przylegające znane również jako łożysko RS lub 2RS) do wymagań specjalnych. Uszczelnionych po obu stronach łożysk kulkowych (2RS) nie należy smarować, gdyż to może spowodować jego uszkodzenie. Łożyska kulkowe jednorzędowe są zabezpieczone smarem długotrwałym i nie wymagają konserwacji w normalnych warunkach eksploatacji. Standardowo dwa łożyska kulkowe są montowane w piaście. Tulejka dystansowa wykorzystywana jest w celu utrzymania odległości między pierścieniami wewnętrznymi łożysk kulkowych. Oznacza to, że koło można przymocować osiowo do obudowy (wyjątek: rolki do wózków widłowych). Oprócz wersji standardowej łożyska kulkowe dostępne są również w wersji odpornej na korozję (-XK w symbolu), w wersji ze specjalnym smarem odpornym na wysoką temperaturę (-HK lub -HXK (nierdzewne) w symbolu) lub jako łożyska kulkowe odporne na wysoką temperaturę (łożyska do wózków piekarniczych, -IK w symbolu). Łożyska kulkowe odporne na wysoką temperaturę nadają się do stosowania w temperaturach między -30 °C a +300 °C przy obniżonej nośności.

Centralne łożysko kulkowe zapewnia niezwykle precyzyjne i płynne działanie oraz dobre uszczelnienie. Łożyska te wykorzystywane są głównie w kołach z tworzywa sztucznego przenoszących małe obciążenia oraz w rolkach prowadzących. Łożysko kulkowe jest zatopione w tarczy koła. Standardowo centralne łożysko kulkowe ma dwie tarcze uszczelniające (uszczelnienie przylegające, tak zwane łożyska 2RS). Łożyska kulkowe są zabezpieczone smarem długotrwałym i nie wymagają konserwacji w normalnych warunkach eksploatacji. Dodatkowa osłona łożyska kulkowego z tworzywa sztucznego zapewnia ochronę piasty koła i działa jako osłona przeciwwłóknowa. Podczas montażu koła w obudowach skrętnych i stałych, w przeciwieństwie do standardowych kół z wtłoczonymi łożyskami kulkowymi, nie są wymagane tuleje kołnierzowe.

Łożyskowanie koła z dwoma centralnymi łożyskami kulkowymi zapewnia wysoki poziom precyzji i płynne działanie. Zapewnia również skuteczne uszczelnienie, a jednocześnie spełnia rygorystyczne wymogi w zakresie nośności. Ścisłe dopasowanie kształtowe wykorzystywane jest w celu zamknięcia łożysk kulkowych w tarczy koła. Standardowo centralne łożyska kulkowe mają dwie tarcze uszczelniające (uszczelnienie przylegające, tak zwane łożyska 2RS). Łożyska kulkowe są zabezpieczone smarem długotrwałym i w normalnych warunkach eksploatacji nie wymagają konserwacji. Dodatkowa osłona łożyska kulkowego z tworzywa sztucznego zapewnia ochronę piasty koła i działa jako osłona przeciwwłóknowa. Podczas montażu koła w obudowach skrętnych i stałych, w przeciwieństwie do standardowych kół z wtłoczonymi łożyskami kulkowymi, nie są wymagane tuleje kołnierzowe.

Łożyska kulkowe wykorzystywane w środowiskach wilgotnych o dużej korozyjności można wyposażyć w dodatkowe uszczelnienie. Połączenie tarcz uszczelniających (uszczelnienie przylegające, tak zwane łożysko 2RS), uszczelnienia szczelinowego i dodatkowego uszczelnienia przylegającego zapewnia łożysku kulkowemu optymalną ochronę przed mgłą wodną i zanieczyszczeniami. Koła z dodatkowym uszczelnieniem łożyska kulkowego są przystosowane do mycia maszynowego. Uszczelnienie przylegające nieznacznie zwiększa opór toczenia.
Łożyska kulkowe są zabezpieczone smarem długotrwałym i nie wymagają konserwacji w normalnych warunkach eksploatacji.
Dodatkowa osłona łożyska kulkowego z tworzywa sztucznego zapewnia ochronę piasty koła i działa jako osłona przeciwwłóknowa. Podczas montażu koła w obudowach skrętnych lub stałych, w przeciwieństwie do standardowych kół z wtłoczonymi łożyskami kulkowymi, nie są wymagane tuleje kołnierzowe. W wersji z osłoną łożyska kulkowego (-HKA, -XKA lub -XKF w symbolu) nie ma dodatkowego gumowego pierścienia uszczelniającego zapewnianego w wersji z uszczelnieniem łożyska kulkowego. Wersja -XKA jest również przystosowana do mycia maszynowego ze względu na odporne na korozję łożysko kulkowe.

Łożyska kulkowe wykorzystywane w środowiskach wilgotnych o dużej korozyjności można wyposażyć w dodatkowe uszczelnienie. Połączenie tarcz uszczelniających (uszczelnienie przylegające, tak zwane łożysko 2RS), uszczelnienia szczelinowego i dodatkowego uszczelnienia przylegającego zapewnia łożyskom kulkowym optymalną ochronę przed mgłą wodną i zanieczyszczeniami. Koła z dodatkowym uszczelnieniem łożyska kulkowego są przystosowane do mycia maszynowego. Uszczelnienie przylegające nieznacznie zwiększa opór toczenia. Łożyska kulkowe są zabezpieczone smarem długotrwałym i nie wymagają konserwacji w normalnych warunkach eksploatacji.
Dodatkowa osłona łożyska kulkowego z tworzywa sztucznego zapewnia ochronę piasty koła i działa jako osłona przeciwwłóknowa. Podczas montażu koła w obudowach skrętnych i stałych, w przeciwieństwie do standardowych kół z wtłoczonymi łożyskami kulkowymi, nie są wymagane tuleje kołnierzowe. W wersjach z osłoną łożyska kulkowego (-HKA, -XKA lub -XKF w symbolu) nie ma dodatkowego gumowego pierścienia uszczelniającego zapewnianego w wersji z uszczelnieniem łożyska kulkowego. Wersja -XKA jest również przystosowana do mycia maszynowego ze względu na odporne na korozję łożysko kulkowe.

Łożyska baryłkowe mają dwa rzędy baryłek w celu zwiększenia powierzchni styku elementów tocznych i osiągnięcia bardzo dużej nośności przy względnie małych wymiarach.
Łożyska baryłkowe umożliwiają regulację kątową, są zatem niewrażliwe na wygięcie osi. Wyjątkowo duża nośność zapewnia niezwykłą wydajność operacyjną. Z tego względu łożyska baryłkowe wykorzystywane są w zestawach kołowych do dużych obciążeń, szczególnie w inżynierii zakładowej (praca trójzmianowa). Standardowo w piaście montuje się dwa łożyska baryłkowe. Tulejka dystansowa wykorzystywana jest w celu utrzymania odległości między pierścieniami wewnętrznymi łożysk baryłkowych. Oznacza to, że koło można przymocować do obudowy.
Łożyska baryłkowe zwykle nie są uszczelnione. Na zamówienie dostępne jest specjalne uszczelnienie do łożysk baryłkowych.