Czynniki środowiskowe

Odporność na korozję. Odporność temperaturowa. Przewodnictwo elektryczne. Odporność chemiczna.

Odporność na korozję

Odporność temperaturowa Termometr

Przewodnictwo elektryczne Przewodnik wg ikon –ELS_AS

Odporność chemiczna

Powierzchnie elementów kół i zestawów kołowych mają różną odporność na korozję w zależności od powłoki powierzchni.

Test odporności na słoną mgłę zgodnie z normą DIN EN ISO 9227 to jedna z najczęściej stosowanych procedur testowych do oceny zabezpieczenia różnych materiałów przed korozją. Elementy są narażane na korozję poprzez spryskiwanie roztworem soli i mierzony jest czas do chwili pojawienia się białej i czerwonej rdzy (w godzinach).

Ochrona
powierzchni

 

Rdza biała

 

Rdza czerwona

ocynkowane, niebieskie


~48 h


~96 h

ocynkowane, żółte


~144 h


~240 h

cynkowo-niklowe


 

~720 h

powłoka proszkowa


 

~192 h


Przewaga elementów ocynkowanych galwanicznie polega na tym, że zachowują odporność na korozję mimo niewielkiego uszkodzenia. Elementy ocynkowane galwanicznie są poddawane dodatkowej obróbce chemicznej zwanej pasywacją. Pasywacja żółta zapewnia większą ochronę przed korozją niż niebieska. Powłoka cynkowo-niklowa zapobiega powstawaniu białej korozji i jest odporna na wysokie temperatury. Powłoka ta może być dodatkowo poddana pasywacji i lakierowaniu. Elektrostatyczne malowanie proszkowe polega na natryskiwaniu proszku tworzącego powłokę na element i następnie nagrzewaniu go.
odporny na korozję
Odporna na korozję stal nierdzewna jest dobrze znana ze swoich właściwości antykorozyjnych. Najczęściej stosowany materiał (1.4301 / AISI 304) to wysokostopowa stal chromowo-niklowa. Łożyska kulkowe ze stali nierdzewnej są wykonywane z materiału 1.4034 / AISI 420.

 

Funkcjonalność koła lub zestawu kołowego zależy także od czynników związanych z temperaturą. Temperatura istotna dla bieżnika to połączenie temperatury otoczenia z ciepłem wytwarzanym skutek tarcia. Ilość tarcia zależy od materiału, kształtu i obciążenia bieżnika, jak również od pokonywanej odległości i właściwości powierzchni, po której porusza się koło.

Opór tarcia zwiększa się nieznacznie w niskich temperaturach. Ponadto, takie czynniki jak niskie i wysokie temperatury mogą zmniejszyć nośność i stabilność tworzyw sztucznych. Nośność i okres użytkowania bieżnika obniża się znacząco ze wzrostem temperatury. Duże obciążenia statyczne i wysokie temperatury zwiększają także ryzyko spłaszczenia koła. Z tego powodu firma Blickle opracowała specjalne materiały do produkcji kół i bieżników, które można stosować w wysokich temperaturach dotyczących kół i zestawów kołowych odpornych na działanie wysokiej temperatury. Sztywność i twardość wielu bieżników elastomerowych (zwłaszcza gumy i wielu elastomerów poliuretanowych) znacznie wzrasta w niskich temperaturach, jednocześnie tracą one znaczną część swojej elastyczności. Firma Blickle oferuje jednak specjalne elastomery poliuretanowe, które pozostają elastyczne i sprężyste w temperaturach aż do -30 °C.

 

Przewodnictwo elektryczne kół i zestawów kołowych zapewnia ochronę przed wyładowaniami elektrostatycznymi powstającymi na urządzeniach transportowych lub przewożonych towarach.

Koła lub zestawy kołowe uznawane są za elektrycznie przewodzące, gdy ich rezystancja nie przekracza 104 Ω (rozszerzenie do symbolu: -EL lub -ELS). Koła lub zestawy kołowe uznawane są za antystatyczne, gdy ich rezystancja mieści się w zakresie od 105 do 107 Ω (rozszerzenie do symbolu: -AS).

Z elementów powlekanych, jak obręcze czy tarcze koła można usunąć powłokę w miejscu mocowania do urządzenia transportowego w celu zachowania ich właściwości przewodzących. Operator powinien regularnie sprawdzać przewodnictwo elektryczne, gdyż zanieczyszczenia na bieżniku lub inne czynniki środowiskowe mogą mieć na nie wpływ.

 

Należy zwrócić szczególną uwagę na odporność chemiczną koła lub zestawu kołowego, jeśli mają one stykać się z agresywnymi substancjami.
Wartości podane w poniższej tabeli są wskazówką dotycząca odporności chemicznej niektórych materiałów na substancje chemiczne.
Należy pamiętać, że odporność chemiczna zależy nie tylko od charakteru substancji żrącej, ale także od jej stężenia, czasu trwania kontaktu i innych warunków, takich jak temperatura i wilgotność powietrza.

Mieszaniny różnych substancji chemicznych mogą oddziaływać zupełnie inaczej niż substancje wymienione w tabeli. Podane informacje nie są w żaden sposób prawnie wiążące. Prosimy o kontakt w razie wątpliwości lub pytań.

 

Odporność chemiczna

Stężenie
w %
Guma TPE Poliamid Polipropylen (PP Copo) Poliuretan (ester) TPU / Extrathane / Softhane / Vulkollan Poliuretan (eter) Besthane / Besthane Soft Stal nierdzewna (V2A, 1.4301, AISI 304)
1-Propanol + 0 + + 0 0 +
Aceton
+ 0 + + 0 x +
Aldehyd octowy 40 0 + 0 + 0 + 0(L)
Alkilobenzeny x 0 + 0 - - +
Alkohol alkilowy + + 0 + 0 0 +
Alkohol metylowy (lub metanol) 0 + 0 + + 0 +
Aminobenzen (anilina) x 0 0 + x x +
Aminy, alifatyczne
0 0 + + x x +
Amoniak, wodny 20
+ + + + x x +
Asfalt x 0 + + + + +
Azotan amonu, wodny
0 + + + 0 + +
Benzol
x x + x x x +
Benzyna x x + 0 + + +
Boraks (tetraboran sodu)
+ + + + + + +
Brom x 0 x x x x x
Chlor, chlorowodór
x 0 x x x x x
Chlorek amonu + + - + x x 0(L)
Chlorek cynku, wodny 10 + + 0 + x x x
Chlorek izopropylu x 0 + 0 x x -
Chlorek metylenu (dichlorometan) x x x x x x +
Chlorek miedzi, wodny + + 0 + 0 + x
Chlorek niklu, wodny 10 + + 0 + 0 + 0(L)
Chlorek potasu, wodny (sylwin) 10 0 + + + + + +
Chlorek rtęci, wodny + + x + + + 0(L)
Chlorek sodu, wodny (sól kuchenna) 10 0 + + + 0 + 0(L)
Chlorek żelaza, wodny 10 0 + x + 0 + x
Cykloheksanol (heksalin, anol)
0 0 + 0 0 x +
Cykloheksanon 0 0 + 0 0 x +
Czterochlorek węgla
x x + x x x +
Dichlorobenzen x x + 0 x x +
Dichloroeten x 0 - - x x -
Dimetyloanilina x 0 0 x x x +
Dimetyloformamid 0 + + + x 0 +
Etanol + 0 0 + + + +
Eter (eter dietylowy)
x 0 + x + + +
Eter dimetylowy 0 0 + x + + +
Eter izopropylowy (eter diizopropylowy) 0 0 x x + + +
Etylen (eten) x + 0 + + + x
Fenylobenzen (bifenyl) x x - - x x +
Formaldehyd (metanal) 30 + + + + 0 0 +
Formamid, czysty (metanamid) + 0 + + x x +
Fosforan sodu, wodny 10 + + + + + + +
Furfural (furfurol) x x 0 x x x +
Glikol (glikol etylenowy)
+ + 0 + 0 0 +
Glikol dietylenowy
+ + 0 + 0 0 +
Heksan
x 0 + 0 + + +
Jodyna + + x + x x 0(L)
Karbolineum
x - + + x x -
Krezole x x x 0 x x +
Krzemian sodu, wodny 10 + + + x x 0 +
Ksylen x x + x x x +
Kwas akrylowy >30 °C - + x + x x -
Kwas borowy, wodny 10 + + 0 + 0 + +
Kwas chlorowodorowy, wodny 30 0 + x + x 0 x
Kwas chromowy, wodny 10 x 0 0 + x 0 +
Kwas cytrynowy, wodny 10 + + + + + + +
Kwas fosforowy, wodny 10 0 + x + 0 + +
Kwas jabłkowy
0 + + + x 0 +
Kwas mlekowy x + x + x x 0
Kwas moczowy, wodny 10 + + + + 0 - 0(L)
Kwas mrówkowy 10 0 + x + x x +
Kwas octowy (kwas etanowy) 30 x 0 x x x x +
Kwas oleinowy (kwas tłuszczowy) x 0 + + 0 + +
Kwas palmitynowy (kwas heksadekanowy)
x 0 + 0 0 + +
Kwas siarkowy 0 + x + x x +
Kwas stearynowy, wodny x + + 0 x + +
Kwas szczawiowy 10 0 + 0 + x x 0
Kwas taninowy 10 + + + + 0 + +
Kwas winowy, wodny 10 + + 0 + 0 + +
Kwasy tłuszczowe (kwas oleinowy)
x 0 + + 0 + +
Ług bielący (podchloryn sodu) 10 x + x 0 x 0 0(L)
Masło x + + + + + +
Metyloetyloketon (butanon) x 0 + 0 x x +
Mleko + + + + 0 + +
Mocz + + + + 0 + 0(L)
Monobromobenzen (bromobenzen) x x + 0 x x +
Musztarda - - + + + + 0(L)
Naftalen x 0 + 0 0 0 +
Octan amylu, wodny 0 + + 0 x x +
Octan etylu 0 0 + 0 x x 0
Octan glinu, wodny
+ + + + x 0 +
Odkamieniacz, wodny 10 - - + + 0 + +
Olej bawełniany
x x + + + + +
Olej rycynowy
+ + + + + + +
Oleje mineralne
x x + 0 + + +
Oleje roślinne
x x + 0 + + +
Ozon, stężenie atmosferyczne
x 0 x 0 + + -
Piwo
+ + + + + + +
Płyn hydrauliczny
x x + 0 x x +
Potaż żrący, wodny (wodorotlenek potasu)
0 + + + 0 + +
Propan x 0 + + + + +
Ropa naftowa
x x + + + + +
Roztwór detergentu, 80 °C + + + 0 x 0 +
Siarczan amonu, wodny 0 + + + + + +
Siarczan niklu, wodny 10 0 + 0 + 0 + +
Siarczan potasu + + + + + + +
Siarczan sodu, wodny (sól glauberska) 10 0 + + + 0 + +
Siarczan żelaza (witriol żelaza) 10 + + 0 + 0 + +
Siarczek sodu, wodny 10 0 + + + 0 0 +
Skydrol x x + + x x +
Soda kaustyczna (wodorotlenek sodu) + + + + x x +
Sole amonowe - - - + - - -
Sole magnezu, wodne 10 + + + + 0 0 0(L)
Sole miedzi, wodne 10 - + x + 0 0 -
Sole wapnia, wodne + + x + 0 0 +
Sól do posypywania ulic (roztwór) + + + + 0 0 0(L)
Spaliny 0 - - - x x +
Ścieki - + + + x x +
Terpentyna
x x + x x x +
Tiosiarczan sodu, wodny (antychlor) 10 0 + + + 0 + 0(L)
Tlenek węgla, suchy 0 + + 0 x x +
Toluen (metylobenzen) x x + x x x +
Trójchloroetylen x x 0 0 x x +
Wazelina x 0 + 0 + + +
Węglan amonu, wodny + + - + x x +
Węglan sodu, wodny (soda) 10 + + + + x x +
Woda morska + + + + 0 0 0(L)
Woda o maksymalnej temperaturze 80 °C 0 + + 0 x + +
Woda, zimna + + + + + + +
Wodorotlenek amonu, wodny 10 - + - + x x +
Wodorotlenek potasu, wodny (potaż żrący, ług potasowy)
0 + + + 0 + +
Wodorotlenek sodu, wodny
(soda kaustyczna)
10 + + + + x x +
Zaprawa, cement, kreda
+ + + + 0 0 +
 
+   odporny
0   warunkowo odporny
  nieodporny
L   korozja wżerowa, pęknięcia naprężeniowe
-   brak danych