Serie kół Blickle – tabela informacyjna

Twardość bieżnika i opony. Ochrona podłoża / łatwobieżność. Opór ruszania, toczenia i skrętu. Odporność na ścieranie. 

Aby ułatwić wybór właściwego produktu, dla każdej serii kół Blickle zamieszczamy tabelę informacyjną. Zawiera ona ogólne informacje na temat twardości bieżnika i opony koła, jego łatwobieżności i ochrony podłoża, oporu toczenia oraz odporności na zużycie.

Twardość bieżnika i opony podano w skali od bardzo miękkiego do bardzo twardego, zaś dla innych kategorii w skali od „zadowalający” do „doskonały”.

Twardość bieżnika i opony

65 Shore A
Łatwobieżność i ochrona podłoża

doskonały
Opór toczenia

bardzo dobry
Odporność na zużycie

dobry


Twardość bieżnika i opony

Twardość bieżnika i opony jest określona graficznie w tabelach informacyjnych na stronach produktów. Im bliżej prawej strony jest znacznik, tym twardszy bieżnik. Twardość:

 

Brak korelacji liniowej między różnymi metodami badania twardości. Wartości podane na ilustracji określono empirycznie i podano je wyłącznie w celach poglądowych.

Haertebereich
Materiał Twardość bieżnika i opony
Opona pneumatyczna / miękka guma

50-60 Shore A
Elastyczna pełna guma

65 Shore A
Superelastyczna pełna guma

70 Shore A
Standardowa pełna guma

80 Shore A
Termoplastyczny poliuretan (TPU), miękki

80 Shore A
Termoplastyczna guma elastomerowa (TPE)

85 Shore A
Poliuretan 75 Shore A

75 Shore A
Poliuretan 92 Shore A

92 Shore A
Termoplastyczny poliuretan (TPU), twardy

92–98 Shore A
Polipropylen

60 Shore D
Poliamid

70 Shore D
Odlewany poliamid

80 Shore D
Żeliwo / stal

180–230 HB

Łatwobieżność i ochrona podłoża

Im więcej punktów w tej kategorii, tym cichsze jest koło i tym płynniej porusza się ono na powierzchniach.

Ochrona podłoża
Twarde bieżniki wywierają większy nacisk na podłoże niż miękkie. Bieżnik o wartości pięć punktów w kategoriach łatwobieżności i ochrony podłoża oznacza wyjątkowo korzystne właściwości związane z ochroną podłoża.

Miarą stopnia ochrony podłoża jest średni nacisk na podłoże. Wartości referencyjne dla każdego materiału bieżnika zamieszczono po prawej stronie.

Łatwobieżność
Z reguły pojazdy poruszają się ciszej, gdy są wyposażone w duże koła z miękkim, grubym bieżnikiem. Twardy bieżnik wydaje głośniejsze dźwięki niż miękki. Wysoka wartość w kategoriach łatwobieżności i ochrony podłoża sprawia więc, że można oczekiwać niższej emisji drgań i hałasu podczas przewozu towarów.

Twarde koła mogą być również stosowane z niskim poziomem hałasu i wysokim komfortem jazdy podczas przewozu lekkich ładunków na miękkiej powierzchni (np. wykładzina dywanowa).

Obliczanie średniego nacisku na podłoże
Średni nacisk na podłoże oblicza się dzieląc siłę promieniową [N] przez powierzchnię styku koła z podłożem [mm²].

Materiał Łatwobieżność i ochrona podłoża Średni nacisk na podłoże
Opona pneumatyczna / miękka guma

0,8 N/mm²
Elastyczna pełna guma

1,8 N/mm²
Superelastyczna pełna guma

1,5 N/mm²
Standardowa pełna guma

3,5 N/mm²
Termoplastyczny poliuretan (TPU), miękki

4,0 N/mm²
Termoplastyczna guma elastomerowa (TPE)

4,5 N/mm²
Poliuretan 75 Shore A

3,5 N/mm²
Poliuretan 92 Shore A

8,0 N/mm²
Termoplastyczny poliuretan (TPU), twardy

11,0 N/mm²
Polipropylen / poliamid

40,0 N/mm²
Odlewany poliamid

60,0 N/mm²
Żeliwo / stal

>350 N/mm²

Opór ruszania, toczenia i skrętu

Opór ruszania oznacza wartość siły niezbędnej do wprawienia koła w ruch, gdy stoi ono w miejscu. Opór toczenia odnosi się do wartości siły niezbędnej do utrzymania koła w ruchu w sposób jednostajny. Na opór ruszania i toczenia mają wpływ następujące czynniki:

 • średnica koła
 • geometria bieżnika
 • twardość bieżnika i opony
 • sprężystość powrotna bieżnika
 • łożysko koła
 • powierzchnia

 

Opór toczenia powstaje jako skutek ciągłego ściskania i rozprężania bieżnika, gdy koło się toczy (histereza).

Opór toczenia mierzy się na stanowisku do testów. Pomiarów dokonuje się w warunkach idealnych:

 • na płaskiej, gładkiej powierzchni stalowej bez zanieczyszczeń i przeszkód
 • prędkość: 4 km/h
 • temperatura: +20 °C
 • obciążenie: ⅔ nośności maksymalnej

 

Takie ujednolicone warunki umożliwiają porównywanie oporów toczenia różnych serii kół.

Materiał Opór toczenia
Opona pneumatyczna / miękka guma

dobry
Elastyczna pełna guma

bardzo dobry
Superelastyczna pełna guma

dobry
Standardowa pełna guma

zadowalający
Termoplastyczny poliuretan (TPU), miękki

bardzo dobry
Termoplastyczna guma elastomerowa (TPE)

bardzo dobry
Poliuretan 75 Shore A (Softhane®)

bardzo dobry
Poliuretan 75 Shore A (Besthane® Soft)

doskonały
Poliuretan 92 Shore A (Extrathane®)

bardzo dobry
Poliuretan 92 Shore A (Besthane®)

doskonały
Termoplastyczny poliuretan (TPU), twardy

bardzo dobry
Polipropylen / poliamid

doskonały
Odlewany poliamid

doskonały
Żeliwo / stal

doskonały

Podczas projektowania systemu transportowego należy uwzględnić różne warunki związane z zastosowaniem (jakość podłoża, temperatura, prędkość itp.), które mogą mieć znaczący wpływ na opory toczenia.

Opór skrętu to opór, który trzeba pokonać w celu ustawienia zestawów skrętnych w kierunku jazdy.

Na opór toczenia mają wpływ następujące czynniki:

 1. Powierzchnia styku koła: Powierzchnia styku koła obraca się wokół swego środka, gdy zestaw skrętny skręca. Powoduje to powstanie tarcia. Oprócz wielkości powierzchni styku, opór zależy od oddziaływania między podłożem a powierzchnią toczną koła.
 2. Opór głowicy skrętnej: Konstrukcja i jakość głowicy skrętnej mają wpływ na opór skrętu.
 3. Wysięg zestawu skrętnego: Na opór skrętu zestawu kołowego wpływ ma odległość między środkiem głowicy skrętnej a środkiem powierzchni styku.
 4.  

Odporność na zużycie

Im wyższa liczba punktów w tej kategorii, tym większa odporność koła na zużycie.

Niezależnie od innych czynników, odporność na zużycie uwzględnia odporność na ścieranie elastomerów czy elastomerów termoplastycznych zgodnie z normą ISO 4649. Odporność na ścieranie innych materiałów bieżnika została zbadana zgodnie z normą ISO 4649.

W tabeli po prawej stronie podzielono materiały bieżnika według kategorii odporności na ścieranie.

Materiał Odporność na zużycie
Opona pneumatyczna / miękka guma

zadowalający
Elastyczna pełna guma

dobry
Superelastyczna pełna guma

dobry
Standardowa pełna guma

wystarczający
Termoplastyczny poliuretan (TPU), miękki

dobry
Termoplastyczna guma elastomerowa (TPE)

zadowalający
Poliuretan 75 Shore A

bardzo dobry
Poliuretan 92 Shore A

doskonały
Termoplastyczny poliuretan (TPU), twardy

bardzo dobry
Polipropylen

zadowalający
Poliamid

dobry
Odlewany poliamid

bardzo dobry
Żeliwo / stal

doskonały