Serie kół Blickle – tabela informacyjna

Twardość bieżnika i opony. Ochrona podłoża / łatwobieżność. Opór ruszania, toczenia i skrętu. Odporność na ścieranie.

Aby ułatwić wybór właściwego produktu, dla każdej serii kół Blickle zamieszczamy tabelę informacyjną. Zawiera ona ogólne informacje na temat twardości bieżnika i opony koła, jego łatwobieżności i ochrony podłoża, oporu toczenia oraz odporności na zużycie.

Twardość bieżnika i opony podano w skali od bardzo miękkiego do bardzo twardego, zaś dla innych kategorii w skali od „zadowalający” do „doskonały”.

Twardość bieżnika i opony
DrugiePoleZielone
65 Shore A
Łatwobieżność i ochrona podłoża
Skala – pięć zielonych kropek
doskonały
Opór toczenia
Skala – cztery zielone kropki
bardzo dobry
Odporność na zużycie
Skala – trzy zielone kropki
dobry


Twardość bieżnika i opony

Twardość bieżnika i opony jest określona graficznie w tabelach informacyjnych na stronach produktów. Im bliżej prawej strony jest znacznik, tym twardszy bieżnik. Twardość:

 

Brak korelacji liniowej między różnymi metodami badania twardości. Wartości podane na ilustracji określono empirycznie i podano je wyłącznie w celach poglądowych.

Zakres twardości
Materiał Twardość bieżnika i opony
Opona pneumatyczna / miękka guma
PierwszePoleZielone
50-60 Shore A
Elastyczna pełna guma
DrugiePoleZielone
65 Shore A
Superelastyczna pełna guma
DrugiePoleZielone
70 Shore A
Standardowa pełna guma
TrzeciePoleZielone
80 Shore A
Termoplastyczny poliuretan (TPU), miękki
TrzeciePoleZielone
80 Shore A
Termoplastyczna guma elastomerowa (TPE)
TrzeciePoleZielone
85 Shore A
Poliuretan 75 Shore A
TrzeciePoleZielone
75 Shore A
Poliuretan 92 Shore A
CzwartePoleZielone
92 Shore A
Termoplastyczny poliuretan (TPU), twardy
CzwartePoleZielone
92–98 Shore A
Polipropylen
PiatePoleZielone
60 Shore D
Poliamid
PiatePoleZielone
70 Shore D
Odlewany poliamid
PiatePoleZielone
80 Shore D
Żeliwo / stal
PiatePoleZielone
180–230 HB

Łatwobieżność i ochrona podłoża

Im więcej punktów w tej kategorii, tym cichsze jest koło i tym płynniej porusza się ono na powierzchniach.

Ochrona podłoża
Twarde bieżniki wywierają większy nacisk na podłoże niż miękkie. Bieżnik o wartości pięć punktów w kategoriach łatwobieżności i ochrony podłoża oznacza wyjątkowo korzystne właściwości związane z ochroną podłoża.

Miarą stopnia ochrony podłoża jest średni nacisk na podłoże. Wartości referencyjne dla każdego materiału bieżnika zamieszczono po prawej stronie.

Łatwobieżność
Z reguły pojazdy poruszają się ciszej, gdy są wyposażone w duże koła z miękkim, grubym bieżnikiem. Twardy bieżnik wydaje głośniejsze dźwięki niż miękki. Wysoka wartość w kategoriach łatwobieżności i ochrony podłoża sprawia więc, że można oczekiwać niższej emisji drgań i hałasu podczas przewozu towarów.

Twarde koła mogą być również stosowane z niskim poziomem hałasu i wysokim komfortem jazdy podczas przewozu lekkich ładunków na miękkiej powierzchni (np. wykładzina dywanowa).

Obliczanie średniego nacisku na podłoże
Średni nacisk na podłoże oblicza się dzieląc siłę promieniową [N] przez powierzchnię styku koła z podłożem [mm²].

Materiał Łatwobieżność i ochrona podłoża Średni nacisk na podłoże
Opona pneumatyczna / miękka guma
Skala – pięć zielonych kropek
0,8 N/mm²
Elastyczna pełna guma
Skala – cztery zielone kropki
1,8 N/mm²
Superelastyczna pełna guma
Skala – cztery zielone kropki
1,5 N/mm²
Standardowa pełna guma
Skala – cztery zielone kropki
3,5 N/mm²
Termoplastyczny poliuretan (TPU), miękki
Skala – cztery zielone kropki
4,0 N/mm²
Termoplastyczna guma elastomerowa (TPE)
Skala – trzy zielone kropki
4,5 N/mm²
Poliuretan 75 Shore A
Skala – cztery zielone kropki
3,5 N/mm²
Poliuretan 92 Shore A
Skala – trzy zielone kropki
8,0 N/mm²
Termoplastyczny poliuretan (TPU), twardy
Skala – trzy zielone kropki
11,0 N/mm²
Polipropylen / poliamid
Skala – dwie zielone kropki
40,0 N/mm²
Odlewany poliamid
Skala – dwie zielone kropki
60,0 N/mm²
Żeliwo / stal
Skala – jedna zielona kropka
>350 N/mm²

Opór ruszania, toczenia i skrętu

Opór ruszania oznacza wartość siły niezbędnej do wprawienia koła w ruch, gdy stoi ono w miejscu. Opór toczenia odnosi się do wartości siły niezbędnej do utrzymania koła w ruchu w sposób jednostajny. Na opór ruszania i toczenia mają wpływ następujące czynniki:

 • średnica koła
 • geometria bieżnika
 • twardość bieżnika i opony
 • sprężystość powrotna bieżnika
 • łożysko koła
 • powierzchnia

 

Opór toczenia powstaje jako skutek ciągłego ściskania i rozprężania bieżnika, gdy koło się toczy (histereza).

Opór toczenia mierzy się na stanowisku do testów. Pomiarów dokonuje się w warunkach idealnych:

 • na płaskiej, gładkiej powierzchni stalowej bez zanieczyszczeń i przeszkód
 • prędkość: 4 km/h
 • temperatura: +20 °C
 • obciążenie: ⅔ nośności maksymalnej

 

Takie ujednolicone warunki umożliwiają porównywanie oporów toczenia różnych serii kół.

Materiał Opór toczenia
Opona pneumatyczna / miękka guma
Skala – trzy zielone kropki
dobry
Elastyczna pełna guma
Skala – cztery zielone kropki
bardzo dobry
Superelastyczna pełna guma
Skala – trzy zielone kropki
dobry
Standardowa pełna guma
Skala – dwie zielone kropki
zadowalający
Termoplastyczny poliuretan (TPU), miękki
Skala – cztery zielone kropki
bardzo dobry
Termoplastyczna guma elastomerowa (TPE)
Skala – cztery zielone kropki
bardzo dobry
Poliuretan 75 Shore A (Softhane®)
Skala – cztery zielone kropki
bardzo dobry
Poliuretan 75 Shore A (Besthane® Soft)
Skala – pięć zielonych kropek
doskonały
Poliuretan 92 Shore A (Extrathane®)
Skala – cztery zielone kropki
bardzo dobry
Poliuretan 92 Shore A (Besthane®)
Skala – pięć zielonych kropek
doskonały
Termoplastyczny poliuretan (TPU), twardy
Skala – cztery zielone kropki
bardzo dobry
Polipropylen / poliamid
Skala – pięć zielonych kropek
doskonały
Odlewany poliamid
Skala – pięć zielonych kropek
doskonały
Żeliwo / stal
Skala – pięć zielonych kropek
doskonały

Podczas projektowania systemu transportowego należy uwzględnić różne warunki związane z zastosowaniem (jakość podłoża, temperatura, prędkość itp.), które mogą mieć znaczący wpływ na opory toczenia.

Opór skrętu to opór, który trzeba pokonać w celu ustawienia zestawów skrętnych w kierunku jazdy.

Na opór toczenia mają wpływ następujące czynniki:

 1. Powierzchnia styku koła: Powierzchnia styku koła obraca się wokół swego środka, gdy zestaw skrętny skręca. Powoduje to powstanie tarcia. Oprócz wielkości powierzchni styku, opór zależy od oddziaływania między podłożem a powierzchnią toczną koła.
 2. Opór głowicy skrętnej: Konstrukcja i jakość głowicy skrętnej mają wpływ na opór skrętu.
 3. Wysięg zestawu skrętnego: Na opór skrętu zestawu kołowego wpływ ma odległość między środkiem głowicy skrętnej a środkiem powierzchni styku.
 4.  

Odporność na zużycie

Im wyższa liczba punktów w tej kategorii, tym większa odporność koła na zużycie.

Niezależnie od innych czynników, odporność na zużycie uwzględnia odporność na ścieranie elastomerów czy elastomerów termoplastycznych zgodnie z normą ISO 4649. Odporność na ścieranie innych materiałów bieżnika została zbadana zgodnie z normą ISO 4649.

W tabeli po prawej stronie podzielono materiały bieżnika według kategorii odporności na ścieranie.

Materiał Odporność na zużycie
Opona pneumatyczna / miękka guma
Skala – dwie zielone kropki
zadowalający
Elastyczna pełna guma
Skala – trzy zielone kropki
dobry
Superelastyczna pełna guma
Skala – trzy zielone kropki
dobry
Standardowa pełna guma
Skala – jedna zielona kropka
wystarczający
Termoplastyczny poliuretan (TPU), miękki
Skala – trzy zielone kropki
dobry
Termoplastyczna guma elastomerowa (TPE)
Skala – dwie zielone kropki
zadowalający
Poliuretan 75 Shore A
Skala – cztery zielone kropki
bardzo dobry
Poliuretan 92 Shore A
Skala – pięć zielonych kropek
doskonały
Termoplastyczny poliuretan (TPU), twardy
Skala – cztery zielone kropki
bardzo dobry
Polipropylen
Skala – dwie zielone kropki
zadowalający
Poliamid
Skala – trzy zielone kropki
dobry
Odlewany poliamid
Skala – cztery zielone kropki
bardzo dobry
Żeliwo / stal
Skala – pięć zielonych kropek
doskonały