DTS – Autonomiczny system transportowy

Zastosowania o wysokich parametrach eksploatacyjnych w ciasnych przestrzeniach

Wózki samojezdne (ang. automated guided vehicles, AGV) to środki transportu poruszające się po wyznaczonych trasach. Są one wykorzystywane do automatycznego transportu materiałów bez kierowcy w ramach wewnętrzneych procesów logistycznych. Wózki samojezdne są często łączone z centralnym systemem sterowania tworząc pełne autonomiczne systemy transportowe (ang. Driverless Transport Systems, DTS). Są one wykorzystywane do transportu zarówno małych, jak i dużych ładunków, oraz usprawniania automatycznych procesów logistycznych dzięki wysokiej wydajności i bezpieczeństwu. Takie procesy często funkcjonują całą dobę.

Autonomiczne systemy transportowe stawiają znaczne wymagania w stosunku do kół i zestawów kołowych montowanych w bardzo ograniczonej przestrzeni. Nośność jednego wózka samojezdnego może wynosić od kilku kilogramów do kilku ton. Zestawy kołowe dla wózków samojezdnych muszą odznaczać się wydajnością znacznie większą niż w przypadku standardowych zestawów kołowych z uwagi na bardziej intensywną eksploatację. Ze względu na takie warunki użytkowania autonomiczne systemy transportowe często wymagają konstrukcji bieżników koła specjalnie dostosowanej do zastosowań DTS oraz łożysk kół zaprojektowanych w taki sposób, by nadawały się do ciągłej eksploatacji.

Materiały bieżnika Blickle Besthane® oraz Vulkollan® szczególnie nadają się do stosowania w wózkach samojezdnych. Zapewniają one najniższy możliwy opór toczenia i są dostępne standardowo jako koła jezdne w seriach GB i GVU. Są one również dostępne jako koła napędowe w seriach GBN, GVUN i VSVU . Obudowy zaprojektowane specjalnie do zastosowań w systemach DTS gwarantują długi okres użytkowania i nie wymagają konserwacji. Od ultrakompaktowych zestawów kołowych skrętnych po koła ze specjalnymi łożyskami i specjalną geometrią bieżnika oraz rozwiązania do dużych obciążeń z elektromagnetycznymi systemami blokującymi – firma Blickle dysponuje szeroką gamą specjalnych rozwiązań przeznaczonych do tego rodzaju zastosowań.