Logistyka wewnętrzna

Koła i zestawy kołowe Blickle dla lepszej ergonomii

Koła i zestawy kołowe Blickle odgrywają ważną rolę w różnych procesach logistyki wewnętrznej, zapewniając skuteczny i pewny transport materiałów wewnątrz firmy. Koła i zestawy kołowe wykorzystywane do tego celu muszą spełniać wiele różnych wymogów ze względu na znaczne zróżnicowanie procesów logistycznych w różnych sektorach przemysłu i procesach produkcji. Blickle oferuje szeroką gamę produktów i dysponuje rozwiązaniem odpowiednim dla niemal każdego zastosowania. Produkty Blickle są używane przez niemal wszystkich dobrze znanych producentów sprzętu logistycznego. Obejmuje to producentów wózków widłowych, systemów dźwignicowych, autonomicznych systemów transportowych, wózków kolejkowanych, urządzeń transportowych i wózków do kompletacji. Producenci nie wybierają produktów Blickle wyłącznie ze względu na ich wytrzymałość, bazując na renomie produktów „wyprodukowanych w Niemczech”. Dzięki kołom i zestawom kołowym Blickle procesy logistyczne są szybkie, bezpieczne (zapobieganie wypadkom) i efektywne kosztowo (całkowity koszt). Produkty Blickle zmniejszają fizyczne obciążenie dla pracowników ciągnących lub pchających ciężkie ładunki, co sprawia, że procesy logistyczne stają się bardziej ergonomiczne.

Oto kilka przykładów wykorzystania produktów Blickle w zastosowaniach związanych z logistyką wewnętrzną: