Manewrowalność

Manewrowalność wyposażenia i maszyn

W zależności od wymagań dotyczących łatwości manewrowania i sterowania urządzeniami oraz maszynami, należy zastosować odpowiednie ustawienie zestawów kołowych. Poniżej opisano szereg możliwości rozmieszczenia zestawów kołowych.

Trzy zestawy skrętne o tej samej wysokości konstrukcyjnej
Cztery zestawy skrętne o tej samej wysokości konstrukcyjnej
Dwa zestawy kołowe stałe i skrętne o tej samej wysokości konstrukcyjnej
Cztery zestawy kołowe stałe, z centralnie umieszczonymi zestawami kołowymi o nieco większej wysokości konstrukcyjnej
Dwa zestawy kołowe stałe i skrętne, gdzie zestawy kołowe stałe są umieszczone z nieco większą wysokością konstrukcyjną
Cztery zestawy kołowe skrętne i dwa zestawy kołowe stałe o tej samej wysokości konstrukcyjnej

Trzy zestawy skrętne o identycznej wysokości konstrukcyjnej

Cztery zestawy skrętne o identycznej wysokości konstrukcyjnej

Dwa skrętne i dwa stałe zestawy kołowe o identycznej wysokości konstrukcyjnej

Cztery zestawy kołowe stałe, z centralnie umieszczonymi zestawami kołowymi o nieco większej wysokości konstrukcyjnej

Dwa zestawy skrętne i dwa stałe o nieco większej wysokości konstrukcyjnej niż skrętne

Cztery zestawy skrętne i dwa stałe zestawy kołowe o identycznej wysokości konstrukcyjnej

Odpowiednie do małych obciążeń i wąskich przejść. Urządzenie transportowe można łatwo przesuwać w dowolnym kierunku. Urządzeniem transportowym stosunkowo trudno się manewruje podczas ruchu w linii prostej. Sytuację tę można poprawić montując blokadę kierunku na jednym z trzech zestawów skrętnych. Takie rozmieszczenie zestawów kołowych może sprawić, że urządzenie transportowe może się łatwiej przewrócić.

Odpowiednie do wąskich przejść. Urządzenie transportowe można łatwo przesuwać w dowolnym kierunku. Urządzeniem transportowym stosunkowo trudno się manewruje podczas ruchu w linii prostej. Zamontowanie blokad kierunku na dwóch zestawach skrętnych może poprawić tę sytuację.

Najpowszechniejsze rozmieszczenie zestawów kołowych, odpowiednie do operacji ciągnięcia. Przy ruchu w linii prostej i jeździe po łuku urządzenie transportowe prowadzi się bardzo dobrze. Urządzeniem transportowym stosunkowo trudno się manewruje w ciasnych przestrzeniach. Stały zestaw kołowy można zastąpić zespołem kół, tj. dwoma kołami na osi.

Ekonomiczne rozmieszczenie zestawów kołowych. Przy ruchu w linii prostej urządzenie transportowe prowadzi się bardzo dobrze. Rozłożenie obciążenia na centralnie zamontowanych stałych zestawach kołowych sprawia, że urządzeniem transportowym można stosunkowo łatwo sterować i obracać w miejscu. Takie rozmieszczenie zestawów kołowych może sprawić, że urządzenie transportowe może się łatwo przechylić i przewrócić. Centralne stałe zestawy kołowe można zastąpić zespołem kół, tj. dwoma kołami na jednej osi.

Odpowiednie do operacji ciągnięcia. Przy ruchu w linii prostej i jeździe po łuku urządzenie transportowe prowadzi się bardzo dobrze i łatwo obraca się je w miejscu. Takie rozmieszczenie zestawów kołowych może sprawić, że urządzenie transportowe może się łatwo przechylić i przewrócić. Zalecamy stosowanie zestawów skrętnych z zestawami kołowymi ze sprężyną. Centralne stałe zestawy kołowe można zastąpić zespołem kół, tj. dwoma kołami na jednej osi.

Skomplikowane rozmieszczenie zestawów kołowych, odpowiednie do operacji ciągnięcia. Przy ruchu w linii prostej i jeździe po łuku urządzenie transportowe prowadzi się bardzo dobrze i łatwo obraca się je w miejscu. Szczególnie dobrze sprawdzi się ono w przypadku dużych obciążeń i długich urządzeń. Zapewnienie zwrotności wymaga stałego kontaktu stałych zestawów kołowych z powierzchnią. Centralne stałe zestawy kołowe można zastąpić zespołem kół, tj. dwoma kołami na jednej osi.

Nośność


Skala – dwie zielone kropki

Manewrowalność


Skala – pięć zielonych kropek

Ruch w linii prostej


Skala – dwie zielone kropki

Jazda po łuku


Skala – cztery zielone kropki

Stabilność


Skala – jedna zielona kropka 

 

Nośność


Skala – cztery zielone kropki

Manewrowalność


Skala – pięć zielonych kropek

Ruch w linii prostej


Skala – dwie zielone kropki

Jazda po łuku


Skala – cztery zielone kropki

Stabilność


Skala – trzy zielone kropki

 

Nośność


Skala – cztery zielone kropki 

Manewrowalność


Skala – trzy zielone kropki

Ruch w linii prostej


Skala – cztery zielone kropki

Jazda po łuku


Skala – dwie zielone kropki

Stabilność


Skala – cztery zielone kropki

 

Nośność


Skala – trzy zielone kropki

Manewrowalność


Skala – dwie zielone kropki 

Ruch w linii prostej


Skala – pięć zielonych kropek

Jazda po łuku


Skala – pięć zielonych kropek

Stabilność


Skala – dwie zielone kropki 

 

Nośność


Skala – trzy zielone kropki

Manewrowalność


Skala – cztery zielone kropki

Ruch w linii prostej


Skala – pięć zielonych kropek

Jazda po łuku


Skala – pięć zielonych kropek

Stabilność


Skala – dwie zielone kropki

 

Nośność


Skala – pięć zielonych kropek 

Manewrowalność


Skala – cztery zielone kropki 

Ruch w linii prostej


Skala – pięć zielonych kropek 

Jazda po łuku


Skala – pięć zielonych kropek 

Stabilność


Skala – pięć zielonych kropek