Stopy blokujące i unoszące

Pewne blokowanie i unoszenie

Stopy blokujące i unoszące służą do blokowania lub unoszenia urządzeń transportowych w pozycji postojowej. Są one mocowane bezpośrednio do urządzenia transportowego.

Po uruchomieniu dźwigni urządzenie transportowe jest blokowane bez podnoszenia. Przy uruchomieniu stopa blokująca ugina się o ok. 10 mm. Maksymalny nacisk na powierzchnię kontaktową w połączeniu z odpowiednimi skrętnymi i stałymi zestawami kołowymi wynosi ok. 60 kg. Stopy blokujące o rozmiarze płyty wynoszącym 100 x 85 mm można łączyć z seriami zestawów kołowych LE, L i LK. Stopy blokujące o rozmiarze płyty wynoszącym 140 x 110 mm można łączyć z seriami zestawów kołowych LH, LO i LS. Inne wersje są dostępne na zamówienie

W przypadku używania stopy unoszącej uruchomienie dźwigni powoduje podniesienie urządzenia transportowego. Stopy unoszące można łączyć z różnymi seriami zestawów kołowych. Stopy unoszące działają najlepiej, gdy ich wysokość całkowita (H1) jest większa o 5 mm od wybranych skrętnych i stałych zestawów kołowych. Udźwig wynosi od 150 kg do 250 kg w zależności od masy ciała osoby obsługującej urządzenie transportowe. Gdy stopa unosząca jest rozłożona, obciążenie pionowe nie może przekraczać 500 kg.