Bezpieczeństwo jest najważniejsze – poprawa bezpieczeństwa pracy dzięki kołom i zestawom kołowym firmy Blickle

Wywiad w magazynie „we innovate” · Rolf Hölle, główny projektant w firmie Blickle

Jak ważny jest dział projektowy w firmie Blickle?
Jako projektanci odgrywamy kluczową rolę w procesie rozwoju produktu. Odpowiadamy nie tylko za rozwój techniczny, lecz również ponosimy odpowiedzialność za koszty ekonomicznej produkcji wyrobów. Do naszych głównych zadań należą z jednej strony rozwój i projektowanie nowych produktów, a z drugiej optymalizacja produktów już istniejących.

„Każda gałąź przemysłu ma własne cechy charakterystyczne i wymagania. W intralogistyce skupiamy się głównie na ergonomii i niezawodności.”

W naszym dziale projektowym pracuje łącznie około 50 pracowników podzielonych na siedem obszarów specjalistycznych. W każdej ze specjalistycznych dziedzin projekt produktu jest powiązany z projektem odpowiednich urządzeń produkcyjnych. W sferze konstrukcji klasycznych kół i zestawów kołowych w firmie Blickle polegamy w dużej mierze na naszym wewnętrznym know-how. Z drugiej strony w zakresie nowych technologii korzystamy również z zewnętrznych instytutów i dostawców, którzy wspierają nas swoją wiedzą podczas procesu rozwoju produktu.

Jakie wymagania specjalne obowiązują dla kół stosowanych w intralogistyce?
Rolf HölleKażda gałąź przemysłu ma swoją specyfikę i wymagania. W intralogistyce skupiamy się głównie na ergonomii. Jednocześnie często mamy do czynienia z połączeniem ręcznego uruchamiania jednostek logistycznych i przemieszczania na dłuższych dystansach, co wiąże się z wysokimi wymaganiami w zakresie dynamiki. Naszym zadaniem jest połączenie obu tych elementów i sprawienie, aby obsługa była w jak największym stopniu ergonomiczna dla operatora. Oczywiście w tej branży istnieją inne trudności, takie jak małe wysokości elementów w połączeniu z dużymi prędkościami i nośnością. Ponadto koła i zestawy kołowe muszą być wyjątkowo niezawodne. Jednostki logistyczne są często wykorzystywane w pracy trzyzmianowej w intralogistyce. W tych warunkach koła muszą działać bez konieczności konserwacji przez pięć do siedmiu lat.

Czym Blickle wyróżnia się szczególnie w zakresie bezpieczeństwa? W jaki sposób gwarantuje się niezawodność i bezpieczeństwo produktów Blickle już na etapie projektowania?
Standardowe wymogi odnośnie bezpieczeństwa wynikają z norm dla kół i zestawów kołowych, jakie Blickle również aktywnie pomaga kształtować poprzez uczestnictwo w odpowiedzialnych komitetach normalizacyjnych. Ogólnie rzecz ujmując, coraz częściej zdarza się, że nie ograniczamy się do zaoferowania produktu: czasem również klient chce wnieść swój wkład poprzez wspólny rozwój. W takich przypadkach chętnie służymy naszymi specjalistycznymi kompetencjami i ponosimy odpowiedzialność za wynik. Aby od samego początku skupić się na bezpieczeństwie, niektórzy klienci, np. projektanci wózków, angażują nas w proces rozwoju już na wczesnym etapie. Jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za tworzenie kół, ale także całego układu jezdnego. Nasze bogate doświadczenie, jakim możemy się poszczycić, sprawia, że w tej dziedzinie jesteśmy uznawani za bardzo kompetentnego i rzetelnego partnera. To doświadczenie pozwala nam na projektowanie poszczególnych elementów układu jezdnego w taki sposób, aby bezpiecznie działały w ostatecznym zastosowaniu. Ponieważ w dziale projektowym dokładnie znamy wszystkie wzajemne zależności pomiędzy tworzeniem produktu i procesem produkcji, możemy aktywnie wprowadzać w życie zasady bezpieczeństwa, a także pomagać w kształtowaniu praktyk z nim związanych.

Jaka jest różnica między projektowaniem rozwiązań specjalnych a produktami seryjnymi?
Rocznie otrzymujemy prawie 1 500 zamówień dotyczących tworzenia produktów, od małych adaptacji po zupełnie nowe projekty. W przeciwieństwie do rozwoju wewnętrznego, rozwiązania specjalne są ukierunkowane na klienta, tzn. klient definiuje potrzebne zastosowanie w postaci karty specyfikacji. Na tej podstawie projektujemy rozwiązanie dla klienta. Klient sprawdza je i jest ono często testowane bezpośrednio z użyciem próbek. Ogólnie rzecz biorąc firma Blickle w takich przypadkach stanowi element łańcucha rozwojowego klienta. Z drugiej strony produkty seryjne opierają się na wymaganiach różnych segmentów rynku. Na tej podstawie powstaje pierwszy pomysł na produkt we współpracy z kierownikami ds. produktów. Następnie definiowany jest projekt, zazwyczaj we współpracy z projektantem zewnętrznym, szczególnie w zakresie projektowania i zestawów kołowych z tworzyw sztucznych. Powstały w ten sposób prototyp jest następnie dalej optymalizowany w procesie wprowadzania przez kierowników produktu, dział sprzedaży i kierownictwo wyższego szczebla, by w końcu mógł zadebiutować na rynku.

Jak będzie wyglądać dział projektowy przyszłości? Na czym będzie się skupiać w porównaniu z obecną sytuacją?
Od wielu lat widać, że branża podąża w kierunku symulacji. Klasyczne podejście polegające na projektowaniu, budowaniu prototypów, modyfikowaniu i wprowadzaniu ich na rynek jest bardzo czasochłonne i kosztowne. Oprócz obliczeń wytrzymałościowych symulacje są również wykorzystywane w zagadnieniach projektowych, ponieważ wiele aspektów wizualnych można szybko i wiarygodnie przedstawić za pomocą drukarek 3D. Dzięki zintegrowanym symulacjom procesów produkcyjnych potrafimy stosunkowo dokładnie przewidzieć i obliczyć zachowanie produktów. Pozwala nam to przyspieszyć cały proces rozwoju i dokładnie realizować wymagania klienta. Coraz bardziej oczywiste jest, że wymagania dotyczące wydajności produktów rosną.

„Nasze doświadczenie pozwala nam na projektowanie poszczególnych elementów układu jezdnego w taki sposób, aby bezpiecznie działały w ostatecznym zastosowaniu. Ponieważ w dziale projektowym dokładnie znamy wszystkie wzajemne zależności pomiędzy tworzeniem produktu i procesem produkcji, możemy aktywnie wprowadzać w życie zasady bezpieczeństwa, a także pomagać w kształtowaniu praktyk z nim związanych.“

Na przykład w dziedzinie wózków widłowych napędy stają się coraz bardziej wydajne. Skutkuje to wyższymi wymaganiami wobec naszych kół i zestawów kołowych w zakresie prędkości, trakcji i wytrzymałości. Ponadto na pierwszy plan wysuwa się temat ergonomii i rośnie zapotrzebowanie na układ jezdny o zoptymalizowanym oporze toczenia. Kolejny trend to inteligentne rozwiązania napędowe. Napędy elektryczne powinny zapewniać wsparcie wszędzie tam, gdzie siła ludzka już nie wystarcza.

Jakie było Twoje największe wyzwanie?
Zawsze zadziwia mnie różnorodność obszarów zastosowań. Działamy w branżach, w których obecność firmy Blickle jest dość zaskakująca. Począwszy od wylęgarni, gdzie panują warunki zbliżone do laboratoryjnych i gdzie obowiązują najwyższe wymagania co do czystości i sterylności obiektów, aż po wymagające najwyższej wydajności układy jezdne do systemów udojowych i robotów magazynowych. Oczywiście pamiętna była również symulacja i realizacja układu jezdnego o nośności kilkuset ton dla energetyki wiatrowej.