Otwarcie nowego Blickle Experience Center

Unikalne na skalę światową centrum testowe dla kół i zestawów kołowych oferuje klientom możliwość "doświadczenia" produktów Blickle

Oficjalna inauguracja nowego budynku administracyjnego Blickle oznaczała również otwarcie Blickle Experience Center.

Blickle Experience Center jest najnowocześniejszym na świecie centrum testowym dla kół i zestawów kołowych. Daje klientom możliwość wszechstronnego testowania i porównywania produktów Blickle oraz obiektywnego pomiaru różnych parametrów. Na torze jazdy z bezstopniowo regulowaną rampą i wymiennymi powierzchniami można realistycznie symulować różnorodne warunki pracy. Za pomocą precyzyjnego systemu czujników, parametry takie jak konieczny nakład siły, poziom hałasu i wartości oporu toczenia są rejestrowane podczas pchania lub ciągnięcia i rejestrowane na żywo lub wizualizowane na wyświetlaczach.

Subiektywne odczucia podczas testów jazdy są więc uzupełniane przez rzeczywiste wyniki pomiarów.

Dostępnych jest łącznie 16 różnych wózków testowych, które są wyposażone w różne koła, hamulce i elektryczne systemy napędowe (ErgoMove). Oczywiście specyficzne wymagania klienta również mogą być odtwarzane i symulowane.

Dla klientów z całego świata Blickle Experience Center oferuje możliwość minimalizacji ryzyka decyzji inwestycyjnych związanych z mobilnością. Razem z ekspertami Blickle w dziedzinie kół i zestawów kołowych opracowywane są optymalne rozwiązania pod względem ergonomii i wydajności.

Ponadto Blickle Experience Center służy do systematycznego szkolenia przedstawicieli Blickle w kraju i za granicą. Zespół trenerów Blickle jest wspierany przez najnowsze technologie.

Dzięki Blickle Experience Center firma Blickle jeszcze bardziej rozszerza swoje usługi w zakresie kół i zestawów kołowych oraz spełnia swoje wizjonerskie założenie "To be the best wheel and castor manufacturer to work with".