Bezpieczeństwo w centrum uwagi

Koła i zestawy kołowe Blickle wspierają bezpieczeństwo pracy w środowisku przemysłowym

Bezpieczne i zdrowe środowisko pracy jest podstawową zasadą i prawem w pracy. Blickle poprzez swoje produkty wnosi znaczący wkład w zwiększenie bezpieczeństwa pracy. Bezpieczne poruszanie się i hamowanie oraz stabilne utrzymywanie ładunku w znacznym stopniu eliminują główne przyczyny wypadków przy pracy.

Każdego dnia w Niemczech na zwolnieniu lekarskim przebywa około 4 procent wszystkich pracowników (źródło: Federalne Ministerstwo Zdrowia, BMG). Powoduje to gigantyczne koszty dla gospodarki krajowej: 87,6 mld Euro w utraconych kosztach produkcji (koszty wynagrodzeń) i 148,7 mld Euro w utraconej wartości dodanej brutto w Niemczech w 2019 roku (źródła: Statista, BAUA). Dla firmy oznacza to brak wartościowych pracowników, zastój w procesach, większe obciążenie pozostałych pracowników, a więc także zwiększenie ryzyka wypadków i zagrożenie kolejnymi zwolnieniami lekarskimi.

Niestety, urządzenia transportowe o nadmiernym oporze ruszania i toczenia są często przyczyną chorobowych nieobecności w pracy z powodu schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego. Dolegliwości te są najczęstszymi przyczynami niezdolności do pracy, ciężkiej niepełnosprawności, ograniczonej zdolności do pracy i przedwczesnej niepełnosprawności na całym świecie (źródło: Federalny Instytut Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, BAUA). Kiedy pojazd jest w ruchu, przy dużych prędkościach szybko może stać się on niebezpiecznym pociskiem. Blickle dzieli potencjalne zagrożenia w intralogistyce na trzy obszary w zależności od stanu ruchu urządzenia transportowego: ruch, hamowanie i postój w miejscu. We wszystkich tych sytuacjach specjalista od kół i zestawów kołowych pomaga zwiększyć bezpieczeństwo pracy.

Podczas eksploatacji wózka już w trakcie jazdy pojawiają się liczne źródła zagrożeń. Zestaw kołowy wyposażony w osłonę stóp zapewnia ochronę przed urazami spowodowanymi przez koła pojazdu lub rzucane przedmioty. Klienci Blickle mogą wybrać taki element wyposażenia dla wielu serii zestawów kołowych skrętnych- i stałych.

Blickle ErgoMove im Einsatz

Aby zapobiec wypadkom w miejscu pracy ważne jest również, aby operator wózka zachowywał nad nim kontrolę przez cały czas, gdy jest on w ruchu. W przypadku zestawów kołowych z hamulcem bębnowym Blickle, w przeciwieństwie do konwencjonalnych systemów blokujących, prędkość wózka może być zredukowana również podczas jego ruchu. Ponadto Blickle oferuje szeroki asortyment zestawów kołowych skrętnych i stałych z hamulcem czuwakowym, aby jeszcze bardziej zwiększyć ochronę ludzi. Hamulec typu "dead man‘s brake" ma siłę hamowania ponad 600 Newtonów. W pozycji wyjściowej hamulce blokują ruch, który jest możliwy dopiero po ich zwolnieniu. W zakresie elektrycznych systemów napędowych seria ErgoMove firmy Blickle wykorzystuje elektromechaniczne hamulce czuwakowe. Dzięki automatycznemu zwolnieniu hamulca przez czujnik wykrywający dłoń na uchwytach obsługowych, ruch wózka jest możliwy tylko wtedy, gdy operator trzyma obie ręce aktywnie na wózku. Po puszczeniu uchwytu wózek natychmiast hamuje. Funkcja zatrzymania awaryjnego i zabezpieczenia przed przygnieceniem dodatkowo zapobiegają urazom związanym z uciskiem i zgnieceniem, spełniając tym samym najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo pracy dotyczy nie tylko procesów przemieszczania ładunków i hamowania, lecz także fazy spoczynku. W tym miejscu do gry wchodzą wszechstronne systemy blokad Blickle. Są one albo zintegrowane bezpośrednio z zestawami kołowymi jako blokady kół i głowic skrętnych, albo mogą być elastycznie montowane na wózku jako niezależne jednostki, jak np. stopy blokujące. Są one porównywalne z klasycznym podnośnikiem, a różnią się tym, że odciążają urządzenia transportowe bez ich podnoszenia. Po uruchomieniu stóp blokujących między wózkiem a podłożem powstaje nacisk o sile około 600 niutonów. Dzięki temu zapewniają one bezpieczne blokowanie nawet przy dużym obciążeniu. Siła blokady pozostaje zawsze stała, niezależnie od aktualnego obciążenia.

Blickle posiada w swojej ofercie wersję przewodzącą elektrycznie prawie wszystkich kół i zestawów kołowych, specjalnie do ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Chronią one operatora urządzenia transportowego przed bolesnym wyładowaniem elektrostatycznym, a transportowane wrażliwe elektroniczne towary przed uszkodzeniem. W ten sposób Blickle wspiera również producentów urządzeń elektrycznych i mechanicznych w spełnianiu wymogów europejskiej dyrektywy ATEX (ATmosphère EXplosible).