Koła i zespoły kół

Stosowanie z szynami, przenośnikami taśmowymi i zestawami zacisków

Poza jazdą po podłodze kół można używać również na szynach, przenośnikach taśmowych lub jako element napędowy. Zestawy zaciskowe i zespoły kół często wykorzystuje się również w tym sektorze. Tarcze kół do zestawów zaciskowych można zamontować szybko i łatwo przy użyciu elementu zaciskowego. Zestawy zaciskowe można również wykorzystywać jednocześnie do mocowania osiowego i promieniowego. Oznacza to, że koło napędowe może przenosićsiły napędowe po zamocowaniu w położeniu osiowym. Zespoły kół wiążą się z montażem wielu kół na osi jako jednej części. Zaletą dostarczenia całego zespołu jednocześnie jest zmniejszenie nakładu pracy potrzebnego do zamontowania kół.

Firma Blickle zapewnia także różne rozwiązania specjalne dla tych zastosowań.

  • Rolki prowadzące
  • Koła jezdne
  • Koła napędowe
  • Mocowanie zaciskowe i zespoły kół