Ochrona środowiska ma najwyższy priorytet

Firma Blickle została uznana za neutralną dla klimatu

Firma Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG wykazała swoje zaangażowanie na rzecz środowiska osiągając neutralność klimatyczną. Dzięki redukcji i kompensacji emisji gazów cieplarnianych producent kół i zestawów kołowych został uznany za „firmę neutralną dla klimatu”.

Zmiany klimatyczne to jedno z największych wyzwań naszych czasów. Pod koniec czerwca niemiecki Bundestag przyjął nową ustawę o ochronie klimatu, wprowadzającą cel krajowy osiągnięcia neutralności pod względem emisji gazów cieplarnianych do 2045 roku. Dobrowolna redukcja emisji i kompensacja emisji, których nie da się uniknąć, to bardzo ważne kroki w działaniach na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

Dlatego firma Blikle, specjalista w dziedzinie kół i zestawów kołowych, postanowiła stopniowo redukować i neutralizować swoje emisje CO2, aby w ten sposób przyczynić się do budowania lepszej przyszłości. „Zmiany klimatyczne są jednym z głównych wyzwań, jakim musimy dziś stawić czoła jako społeczeństwo. Dlatego uważamy, że częścią naszych obowiązków jest przyczynianie się do ochrony klimatu; pragniemy również zwiększać świadomość zarządzania ograniczonymi zasobami w sposób zrównoważony” powiedzieli dr Sarah Blickle-Fenner i David Blickle, partnerzy zarządzający.

Firma Blickle od lat stale obniża swoje jednostkowe zużycie energii i emisję CO2. Już w roku 2012 system zarządzania jakością został rozszerzony o zarządzanie środowiskiem (ISO 14001), a następnie w 2014 roku o zarządzanie energią (ISO 50001). Wraz z przyznaniem tytułu „firmy neutralnej dla klimatu” to przedsiębiorstwo specjalizujące się w kołach i zestawach kołowych nadal podąża drogą odpowiedzialności za środowisko.

W wysiłkach tych firmę Blickle wspiera w tym przedsięwzięciu Fokus Zukunft GmbH & Co. KG, niezależna od branży firma konsultingowa zajmująca się zrównoważonym rozwojem dla średnich przedsiębiorstw. Fokus Zukunft obliczyła emisję netto firmy Blickle w oparciu o oficjalne wytyczne protokołów dotyczących gazów cieplarnianych w celu określenia śladu węglowego przedsiębiorstwa. Uzyskana w ten sposób analiza zapewnia przejrzysty przegląd emisji gazów cieplarnianych w firmie Blickle i odgrywa ważną rolę w działaniach tego producenta na rzecz ochrony klimatu. Głównym zagadnieniem sprawozdania jest ograniczenie emisji CO2. Obecnie emisje CO2, których nie można uniknąć, zostały skompensowane poprzez zakup odpowiedniej ilości certyfikatów klimatycznych. W ten sposób zakład produkcyjny firmy Blickle stał się neutralny dla klimatu, co zaowocowało uznaniem jej za „firmę neutralną dla klimatu”.

Certyfikaty ochrony klimatu zakupione na rok 2020 wspierają różne projekty ochrony klimatu, takie jak projekty dotyczące pieców kuchennych w Rwandzie i Tanzanii oraz projekt ponownego zalesiania w Ugandzie. Wszystkie te projekty uzyskały certyfikat organizacji Gold Standard, co oznacza, że spełniają najwyższe standardy w zakresie pozytywnego wpływu projektów klimatycznych. Innym przykładem jest projekt ochrony lasów w Peru certyfikowany zgodnie z uznanym standardem VCS.

Gazy cieplarniane są rozprowadzane równomiernie w całej atmosferze. Dlatego też uzasadnione jest ograniczanie emisji tam, gdzie koszty są najniższe. Ponadto projekty w krajach wschodzących i rozwijających się poprawiają warunki gospodarcze, społeczne i ekologiczne w tych krajach i przyczyniają się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych. Dla krajów wschodzących i rozwijających się handel uprawnieniami do emisji jest ważnym czynnikiem stymulującym transfer czystszych technologii i bardziej zrównoważony rozwój gospodarczy.

Oprócz uznania za „firmę neutralną dla klimatu” Blickle dołączyła także do Sojuszu na rzecz Rozwoju i Klimatu, wspieranego przez niemieckie Federalne Ministerstwo Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Jako jeden z ponad 1000 wspierających, specjalista od kół i zestawów kołowych podjął ten krok w celu aktywnego wspierania sprawy ochrony klimatu.