Producent kół i zestawów kołowych Blickle otrzymuje certyfikat DIN ISO 45001

Certyfikacja w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Firma Blickle, wiodący producent wysokiej jakości kół i zestawów kołowych do różnych zastosowań, ma przyjemność ogłosić, że firma z powodzeniem uzyskała certyfikat DIN ISO 45001.

DIN ISO 45001 to uznana na całym świecie norma dotycząca systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Określa wymagania dotyczące skutecznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w celu zapobiegania wypadkom przy pracy, urazom i chorobom zawodowym oraz promowania ciągłej poprawy wyników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Uzyskując ten certyfikat, Blickle demonstruje swoje zaangażowanie w bezpieczeństwo i dobre samopoczucie swoich pracowników. Firma wdrożyła rygorystyczne procesy i polityki w celu zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy i ochrony zdrowia swoich pracowników.

Certyfikat jest już dostępny na stronie internetowej w sekcji Materiały do pobrania.