Blickle Academy

Pod hasłem „Wprawiamy w ruch” firma Blickle ogłosiła założenie Blickle Academy.

Wszystkie metody rozwoju pracowników i kształcenia ustawicznego Grupy Blickle zostaną w przyszłości połączone w ramach Blickle Academy. Blickle Academy będzie działać jako dostawca szkoleń dla wszystkich pracowników Blickle, a także naszych międzynarodowych partnerów handlowych.

W nadchodzących miesiącach i latach Blickle Academy będzie stopniowo rozbudowywana, a zakres dostępnych szkoleń i indywidualnych działań w zakresie kształcenia ustawicznego będzie rozszerzany krok po kroku.

Oprócz sal szkoleniowych i seminaryjnych, a także Blickle Experience Center w nowym budynku administracyjnym, Blickle Academy zyska dodatkową przestrzeń w miejscu dawnej recepcji administracyjnej na początku 2024 roku. Obejmuje ona sale kreatywne, szkoleniowe i seminaryjne odpowiednie do szkoleń osobistych, wideokonferencji, szkoleń internetowych i ukierunkowanej nauki.

Naszym celem w ramach Blickle Academy jest rozwój umiejętności naszych pracowników – a tym samym również naszej firmy – pod hasłem „Wprawiamy w ruch”. Jak zwykle, będziemy szukać inspiracji w naszej wizji Blickle: Być najlepszym we współpracy producentem kół i zestawów kołowych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat celów i obszarów tematycznych, pobierz tutaj naszą ulotkę na temat Blickle Academy w formacie PDF.