Praktykanci Blickle 2014

Zapewnić sobie przyszłość - Blickle wita 16 nowych praktykantów

1 września 2014 roku 16 młodych ludzi postawiło swój pierwszy krok w zawodowej karierze z firmą Blickle Räder+Rollen. Jest wśród nich dwóch praktykantów z kierunków handlowych, siedmiu z kierunków technicznych oraz siedmiu studentów ze szkół wyższych uczących się w systemie dualnym.

W pierwszym tygodniu praktyk młodzi ludzie zapoznają się z organizacją pracy i procesami produkcji w firmie Blickle poprzez dokładne poznanie zakładu i odbyciu szeregu szkoleń na temat produktów. Celem jest nie tylko opanowanie znajomości bogatej oferty ponad 30 000 kół i zestawów kołowych, lecz również wyjaśnienie wielu wątpliwości dotyczących drobnych i praktycznych rzeczy, takich jak: gdzie znajduje się stołówka? Jak działa model czasu pracy?

W zakładzie Blickle w Rosenfeld praktyki odbywa obecnie 48 uczniów i studentów. 10-procentowy udział praktykantów to wielkość, która zdecydowanie wykracza ponad przeciętną. Firma kształci wykwalifikowanych pracowników wyłącznie na potrzeby własne zakładu, kładąc jednocześnie duży nacisk na wysoką jakość tej formy edukacji zawodowej. W ubiegłym roku zdecydowano się na rozbudowę warsztatu dla przyuczających się do zawodu ze względu na systematyczny wzrost liczby praktykantów związany ze stałym rozwojem przedsiębiorstwa.