Poszerzenie-logistyki-Blickle

Budowa nowego, drugiego magazynu wysokiego składowania

Można jeszcze wyżej: nowy magazyn wysokiego składowania będzie miał wysokość 40 metrów, a więc będzie wyższy od istniejącego o 13 metrów.

Rosenfeld, czerwiec 2015 r. Minęło dopiero pięć lat od powstania w 2010 roku centrum logistycznego - największej inwestycji budowlanej w historii firmy Blickle. Jednak ze względu na dynamiczny rozwój firmy wyczerpały się zaplanowane wówczas rezerwy magazynowe. Już podczas budowy w 2010 r. przewidziano powierzchnię pod ewentualną rozbudowę istniejącego magazynu wysokiego składowania, którą teraz postanowiono wykorzystać.  Rada Gminy Rosenfeld nie miała żadnych wątpliwości i jednogłośnie przyjęła wniosek przedsiębiorstwa. Burmistrz Thomas Miller nazwał rozbudowę „fantastyczną manifestacją przywiązania do Rosenfeld“. Prace budowalne rozpoczęły się na początku czerwca 2015 roku. Do sierpnia mają zostać ustawione regały, a ostatnim etapem będzie oblicowanie ścian magazynu, „Do końca tego roku chcemy przeprowadzić pierwszy rozruch próbny“ - informuje członek zarządu Walter Wager.