Jubileusz pana Wagera

Członek zarządu świętuje 40. jubileusz pracy w Blickle

W dniu 1 lipca podczas godzinnej uroczystości świętowano jubileusz 40-lecia pracy pana Waltera Wagera, członka zarządu spółki Blickle Räder+Rollen w Rosenfeld.

Członek zarządu pan Reinhold Blickle przypomniał w swoim przemówieniu przebieg pracy zawodowej pana Waltera Wagera. Pan Wager zatrudnił się w firmie Blickle 1 czerwca 1974 roku po ukończeniu studiów na Wirtemberskiej Akademii Ekonomii i Administracji. Już w wieku 22 lat objął kierownictwo działu księgowości, a następnie został mianowany dyrektorem do spraw finansowych i rachunkowości. Ze względu na bardzo dobrą znajomość zakładu i szeroką wiedzę techniczną był też przez wiele lat odpowiedzialny za kierowanie zakładem rozwijającej się firmy. W 1991 roku został prokurentem, a 10 stycznia 2005 roku pan Wager, podobnie jak pan Reinhold Blickle, został powołany na członka zarządu.

Reinhold Blickle docenił zasługi pana Wagera dla tworzenia i rozwoju Grupy Blickle. „Pan Wager wniósł ogromny wkład w obecny kształt i sukces firmy Blickle“ - brzmiały jego słowa. Gdy pan Wager rozpoczynał swoją karierę w przedsiębiorstwie w 1974 roku, łączne zatrudnienie wynosiło 88 osób we wszystkich oddziałach na świecie. Obecnie jest to nieco ponad 700 pracowników w 16 krajach.

Walter Wager podziękował w swoim przemówieniu za wieloletnie zaufanie, jakim obdarzył go pan Reinhold Blickle i jego rodzina. Słowa podziękowania skierował też do wszystkich współpracowników za dobrą współpracę na przestrzeni minionych 40 lat i wyraził nadzieję, tak brzmiały jego słowa, że jeszcze przez kilka lat będzie mógł pełnić swoje obowiązki w firmie Blickle.