Doskonałe oceny dla firmy Blickle

Pozytywne opinie w międzynarodowym badaniu ankietowym dotyczącym zadowolenia klientów w 2018 r.

W październiku 2018 roku firma Blickle poprosiła swoich klientów o wzięcie udziału w najnowszej edycji badania ankietowego dotyczącego zadowolenia klientów. Ankieta jest wysyłana co dwa lata do klientów w Niemczech, jak również do klientów oddziałów Blickle. Klienci otrzymują link do ankiety, którą mogą wypełnić przez internet w dogodnym momencie. W badaniu przeprowadzonym w 2018 roku ponownie wzięła udział znaczna liczba klientów (z 17 krajów), a przesłane odpowiedzi były zdecydowanie pozytywne.

Badanie dostarczyło istotnych informacji na temat tego, w których obszarach firma Blickle działa dobrze, a w których mogłaby się poprawić. Ankietowani przekazali opinie dotyczące strony internetowej firmy Blickle oraz wsparcia udzielanego przez personel naszego biura i pracowników terenowych, jak również swoje ogólne odczucia na temat firmy Blickle jako dostawcy. Ponadto ocenili różne obszary strony internetowej, takie jak wyszukiwarka produktów, usługa pobierania plików CAD oraz sklep internetowy.

Ogólnie firma Blickle otrzymała lepsze oceny niż w badaniu z 2016 roku. Klienci wypowiadali się wyjątkowo pozytywnie na temat jakości produktów Blickle, usług, które firma ta świadczy jako dostawca, oraz porad eksperckich udzielanych przez pracowników terenowych i personel biura.

Te wyniki dowodzą, że nieustanne i regularne dbanie o klientów przynosi efekty, i motywują nas do szukania nowych sposobów na poprawę zadowolenia osób, które robią u nas zakupy.

Firma Blickle pragnie podziękować wszystkim klientom, którzy wzięli udział w badaniu.