Blickle Warunki korzystania

z bezpłatnej usługi pobierania plików CAD

Nasza ścisła współpraca z partnerami handlowymi opiera się na pełnym zaufaniu.

Firma Blickle Räder+Rollen GmbH & Co. KG (w dalszej treści zwana „Blickle“) udostępnia swoim partnerom (Klientom)
pliki CAD w Internecie, aby umożliwić włączenie tych danych w bieżące projekty Klientów.
Blickle oferuje tę usługę online dobrowolnie. Blickle określa również zakres i rodzaj pobieranych plików.
Ponadto Blickle zastrzega sobie prawo do wstrzymania świadczenia tej usługi w całości lub częściowo bez podania uzasadnienia.

Uzupełnieniem warunków korzystania z CAD jest Oświadczenie o Ochronie Danych.