Po kliknięciu na serię kół lub zestawów kołowych zostaniesz przekierowany bezpośrednio do odpowiedniej strony w katalogu online. Na kolejnych stronach do wszystkich serii kół znajdziesz odpowiednie zestawy kołowe skrętne i stałe. W katalogu online możesz wyświetlić szczegółowy opis produktu w formie tabeli.

Oferta

Koła i zestawy kołowe aparaturowe

Koła i zestawy kołowe aparaturowe

Zestawy kołowe aparaturowe i koła aparaturowe stosowane przede wszystkim w pomieszczeniach. Zaprojektowane są pod kątem prędkości jazdy do 3 km/h. Typowe zastosowania zestawów kołowych aparaturowych obejmują urządzenia medyczne, stojaki informacyjne, a ta