Zestawy kołowe Blickle

Oferta firmy Blickle Räder+Rollen obejmuje zestawy kołowe w zakresie nośności od 20 kg do 50 000 kg, o średnicy koła od 35 mm do 620 mm oraz wysokości konstrukcyjnej od 52 mm do 710 mm.

Zestawy kołowe składają się z obudowy i co najmniej jednego koła. Obudowy kół są dostępne w różnych wersjach wykonania. Zasadniczo rozróżnia się:

    zestawy kołowe skrętne (widelec skrętny)
    zestawy kołowe stałe (widelec nieruchomy)

 

Zestawy kołowe - kryteria doboru

Wybierając zestaw kołowy, należy uwzględnić następujące kryteria:

  •     Nośność
  •     Materiał bieżnika
  • Ø koła, opór ruszania i opór toczenia
  •     Typ łożyska
  •     Wpływ warunków zewnętrznych, temperatury, środków chemicznych i korozję

Więcej informacji znajdziesz w naszym Przewodniku po kołach i zestawach kołowych.
Zestawy kołowe pasujące do Twojego zastosowania znajdziesz w naszej Wyszukiwarce produktów.
Zestawienie zestawów kołowych Blickle znajdziesz w naszej Ofercie.

Wyznaczanie wymaganej nośności zestawów kołowych

Wymagana nośność zestawów kołowych obliczana jest na podstawie masy własnej urządzenia transportowego i jego ładunku podzielonego przez liczbę nośnych zestawów kołowych. Wynik mnożony jest przez współczynnik bezpieczeństwa zależny od warunków użytkowania:

T = nośność każdego zestawu kołowego
E = masa własna urządzenia transportowego
Z = maksymalny ciężar ładunku
n = liczba nośnych zestawów kołowych
S = współczynnik bezpieczeństwa

We współczynniku bezpieczeństwa S dla zestawów kołowych uwzględniane są odchylenia od standardowych warunków użytkowania (gładkie podłoże, prędkość ruchu - chód człowieka, równomierne rozłożenie obciążenia, ruch w linii prostej, temperatura otoczenia +15° C do +28° C). Duży wpływ na współczynnik bezpieczeństwa ma zarówno prędkość, jak i stosunek Ø kół do wysokości przeszkody. Im większa różnica w stosunku do standardowych warunków użytkowania, tym większy należy wybrać współczynnik S.

Rozróżnia się cztery kategorie warunków użytkowania:

Ręczny przesuw w pomieszczeniu:
    (wysokość przeszkody < 5% Ø koła): współczynnik bezpieczeństwa: 1,0 do 1,5

Ręczny przesuw na zewnątrz:
    (wysokość przeszkody > 5% Ø koła): współczynnik bezpieczeństwa: 1,5 do 2,2

Przesuw napędzany silnikiem w pomieszczeniu:
    (wysokość przeszkody < 5% Ø koła): współczynnik bezpieczeństwa: 1,4 do 2,0

Przesuw napędzany silnikiem na zewnątrz:
    współczynnik bezpieczeństwa: 2,0 do 3,0

W przypadku zestawów kołowych z łożyskiem kulkowym możliwa jest prędkość powyżej 4 km/h przy jednoczesnym obniżeniu nośności. Jeżeli koło lub zestaw kołowy stały jest wystawiony na działanie przede wszystkim obciążeń statycznych, można wtedy przyjąć nośność wyższą o wartość do 25%. Przy dłuższych postojach przy dużym obciążeniu należy uwzględnić ryzyko spłaszczenia bieżnika.

Opór ruszania, toczenia i skrętu zestawów kołowych

Duży wpływ na opór ruszania z miejsca i opór toczenia zestawów kołowych mają: właściwości podłoża, obciążenie całkowite, średnica koła, stopień odkształcenia i rodzaj bieżnika, typ łożyskowania kół.

Na opór skrętu wpływ mają następujące czynniki:

  •     bieżnik
  •     twardość bieżnika i opony
  •     powierzchnia styku
  •     wysięg
  •     podłoże

Łatwość manewrowania urządzeniem transportowym zależy od liczby, rodzaju oraz układu zestawów kołowych. Te czynniki z kolei wpływają na nośność, mobilność, sterowanie, zwrotność oraz stabilność pojazdu.

 

Zestawy kołowe - przydatne linki:

Przewodnik po kołach i zestawach kołowych
Konfigurator produktów
Oferta