Koła Blickle do dużych obciążeń

Blickle Räder+Rollen oferuje koła do dużych obciążeń w najróżniejszych wariantach wykonania. Szeroka oferta standardowa obejmuje koła do dużych obciążeń wykonane z poliamidu, stali, z oponami z elastycznej pełnej gumy lub z poliuretanu. Koła do dużych obciążeń firmy Blickle mają nośność maks. 50 000 kg i średnicę do 1000 mm.

Blickle produkuje też specjalne koła do dużych obciążeń na specjalne zamówienie Klienta.

Definicja kół do dużych obciążeń

Koła do dużych obciążeń są przeznaczone do stosowania przy ciężkich ładunkach i/lub większych prędkościach. Koła do dużych obciążeń posiadają wyjątkowo stabilną konstrukcję. Do zastosowań, w których występują duże obciążenia, wykonuje się koła ze stabilnej stalowej konstrukcji spawanej.

Koła do dużych obciążeń - kryteria doboru

Wybierając koła do dużych obciążeń, należy uwzględnić następujące kryteria:

 •     Nośność
 •     Materiał bieżnika
 •     Ø koła, opór ruszania i opór toczenia
 •     Typ łożyska
 •     Wpływ warunków zewnętrznych, temperatury, środków chemicznych i korozję
Koła do dużych obciążeń pasujące do Twojego zastosowania znajdziesz w naszej Wyszukiwarce produktów.
Zestawienie kół Blickle do dużych obciążeń znajdziesz w naszej Ofercie.

Wyznaczanie wymaganej nośności kół do dużych obciążeń

Wymagana nośność kół do dużych obciążeń obliczana jest na podstawie masy własnej urządzenia transportowego i jego ładunku podzielonego przez liczbę nośnych kół do dużych obciążeń. Wynik mnożony jest przez współczynnik bezpieczeństwa zależny od warunków użytkowania kół do dużych obciążeń:

T = nośność każdego koła do dużych obciążeń
E = masa własna urządzenia transportowego
Z = maksymalny ciężar ładunku
n = liczba nośnych kół do dużych obciążeń
S = współczynnik bezpieczeństwa

We współczynniku bezpieczeństwa S dla kół do dużych obciążeń uwzględniane są odchylenia od standardowych warunków użytkowania (gładkie podłoże, prędkość ruchu - chód człowieka, równomierne rozłożenie obciążenia, ruch w linii prostej, temperatura otoczenia +15° C do +28° C). Duży wpływ na współczynnik bezpieczeństwa ma zarówno prędkość, jak i stosunek Ø koła do wysokości przeszkody. Im większa różnica w stosunku do standardowych warunków użytkowania kół do dużych obciążeń, tym większy należy wybrać współczynnik S.

Rozróżnia się cztery kategorie warunków użytkowania:

Ręczny przesuw z zastosowaniem kół do dużych obciążeń w pomieszczeniu:
    (wysokość przeszkody < 5% Ø koła): współczynnik bezpieczeństwa: 1,0 do 1,5

Ręczny przesuw z zastosowaniem kół do dużych obciążeń na zewnątrz:
    (wysokość przeszkody > 5% Ø koła): współczynnik bezpieczeństwa: 1,5 do 2,2

Przesuw napędzany silnikiem z zastosowaniem kół do dużych obciążeń w pomieszczeniu:
    (wysokość przeszkody < 5% Ø koła): współczynnik bezpieczeństwa: 1,4 do 2,0

Przesuw napędzany silnikiem z zastosowaniem kół do dużych obciążeń na zewnątrz:
    współczynnik bezpieczeństwa: 2,0 do 3,0

W przypadku kół z łożyskiem kulkowym do dużych obciążeń możliwa jest prędkość powyżej 4 km/h przy jednoczesnym obniżeniu nośności. Jeżeli koło lub zestaw kołowy stały jest wystawiony na działanie przede wszystkim obciążeń statycznych, można wtedy przyjąć nośność wyższą o wartość do 25%. Przy dłuższych postojach przy dużym obciążeniu należy uwzględnić ryzyko spłaszczenia bieżnika.

Opór ruszania z miejsca i opór toczenia, poziom głośności użytkowania i stopień ochrony podłoża dla kół do dużych obciążeń

Opór ruszania z miejsca i opór toczenia kół do dużych obciążeń zależy od wielu różnych czynników.

Opór ruszania z miejsca kół do dużych obciążeń

Opór ruszania z miejsca to siła, jakiej należy użyć, aby wprawić w ruch koła do dużych obciążeń znajdujące się w stanie spoczynku. Siła potrzebna, aby utrzymać koła do dużych obciążeń w ruchu jednostajnym, nazywana jest oporem toczenia. Na opór ruszania i toczenia wpływ mają następujące czynniki:

 •     Ø koła
 •     bieżnik
 •     twardość bieżnika i opony
 •     elastyczność bieżnika
 •     łożyskowanie kół
 •     podłoże
Opór toczenia kół do dużych obciążeń

Opór toczenia kół do dużych obciążeń powstaje wskutek ciągłego sprężania i rozprężania bieżnika w trakcie toczenia (histereza). Pomiar oporu toczenia odbywa się na stanowisku do testów. Wartości pomiarów określane są w warunkach idealnych:

 •     równa, gładka, czysta i wolna od przeszkód powierzchnia stalowa
 •     prędkość: 4 km/h
 •     temperatura: +20° C
 •     obciążenie: 2/3 maksymalnej nośności
W tych znormalizowanych warunkach granicznych można porównywać opory toczenia różnych serii kół do dużych obciążeń. Warunki użytkowania odbiegające od normy (właściwości podłoża, temperatura, prędkość i in.) muszą zostać uwzględnione przy doborze kół do dużych obciążeń i mogą w znacznym stopniu wpływać na wartości oporu toczenia.

Koła do dużych obciążeń - poziom głośności użytkowania

Zasadniczo przyjmuje się, że im większe koła do dużych obciążeń i im bardziej miękki i gruby bieżnik, tym łatwiej można prowadzić pojazd dzięki zastosowaniu kół. Oznacza to, że miękki bieżnik powoduje mniejszą emisję hałasu, a bardziej twardy – większą. Przy niewielkich obciążeniach i miękkim podłożu (wykładzina dywanowa) możliwe jest również zastosowanie twardych kół do dużych obciążeń przy niskiej emisji hałasu i dużym komforcie jazdy.

Koła do dużych obciążeń - stopień ochrony podłoża

Twardszy bieżnik obciąża podłoże bardziej niż miękki. Wartością, na podstawie której można stwierdzić stopień ochrony podłoża, jest średni nacisk na podłoże. Za wartości orientacyjne dla różnych materiałów bieżnika kół do dużych obciążeń mogą służyć poniższe dane:

 •     opony pneumatyczne ~ 0,8 N/mm²
 •     miękka guma ~ 0,8 N/mm²
 •     superelastyczna pełna guma ~ 1,5 N/mm²
 •     elastyczna pełna guma ~ 1,8 N/mm²
 •     pełna guma/poliuretan ~ 3,5 N/mm² (ok. 75° Shore A)
 •     poliuretan ~ 8,0 N/mm² (ok. 92° Shore A)
 •     termoplastyczny poliuretan ~ 11,0 N/mm²
 •     polipropylen/poliamid   > 40,0 N/mm²
 •     zagęszczony odlew poliamidu   > 60,0 N/mm²
 •     żeliwo > 350 N/mm²
 •     stal  > 500 N/mm²

Materiały i bieżniki kół do dużych obciążeń


W zależności od wymagań dotyczących kół do dużych obciążeń należy wybrać odpowiedni materiał koła lub bieżnik. Poniżej prezentujemy zestawienie materiałów kół i bieżników dla kół Blickle do dużych obciążeń:

Koła do dużych obciążeń z oponami z elastycznej pełnej gumy - serie POEV, ALEV, SE, GEV, SEV, GEVN, SEVN, DS i SAV

Koła do dużych obciążeń z oponami z elastycznej pełnej gumy wykonane są ze specjalnej mieszanki gumowej. Nie niszczą podłoża, tłumią wibracje, zapewniają wyjątkowo wysoką nośność, bardzo wysoki komfort jazdy i są odporne na wiele agresywnych substancji, poza olejami (patrz „Odporność chemiczna”), kolor czarny. Koła do dużych obciążeń z oponami z elastycznej pełnej gumy można stosować w temperaturze -30° C do +80° C, krótkotrwale w temperaturze do +100° C. Dostępne są w dwóch wariantach:

    Gatunek łatwobieżny: wyjątkowo niski opór ruszania z miejsca i opór toczenia, wysoka odporność na zużycie. Twardość: 65°±3° Shore A.
    Gatunek napędowy: bardzo wysoka odporność na zużycie, niski opór ruszania z miejsca i opór toczenia. Twardość: 70°±3° Shore A.


Koła do dużych obciążeń z Blickle Softhane® - seria ALST

Blickle Softhane® to elastomer poliuretanowy odlewany reakcyjnie, wyprodukowany na bazie poliestropoliolu, diizocyjanianiu i glikolu. Koła do dużych obciążeń z Blickle Softhane® nie niszczą podłoża, tłumią wibracje, są niebrudzące, nie zmieniają zabarwienia, są bardzo odporne na ścieranie, elastyczne i odporne na wiele agresywnych substancji i promieniowanie UV, poza gorącą wodą i parą wodną, gorącym, wilgotnym powietrzem i rozpuszczalnikami aromatycznymi (patrz „Odporność chemiczna”). Koła do dużych obciążeń z Blickle Softhane® zapewnia ponadto wysoki komfort jazdy, wykazują niski opór toczenia i niewielkie nagrzewanie przy obciążeniu dynamicznym. Kolor zielony. Koła do dużych obciążeń z Blickle Softhane® można stosować w temperaturze -30° C do +70° C, krótkotrwale w temperaturze do +90° C. W temperaturze otoczenia poniżej -10° C zwiększa się sztywność kół do dużych obciążeń. Twardość: 75°+5° Shore A.  

Koła do dużych obciążeń z Blickle Extrathane® - serie ALTH, GTH, SETH, STH, GTHN i STHN

Blickle Extrathane® to elastomer poliuretanowy odlewany reakcyjnie, wyprodukowany na bazie poliestropoliolu, diizocyjanianiu i glikolu. Koła do dużych obciążeń z Blickle Extrathane® nie niszczą podłoża, są niebrudzące, nie zmieniają zabarwienia, są bardzo odporne na ścieranie, elastyczne i odporne na wiele agresywnych substancji i promieniowanie UV, poza gorącą wodą i parą wodną, gorącym, wilgotnym powietrzem i rozpuszczalnikami aromatycznymi (patrz „Odporność chemiczna”). Koła do dużych obciążeń z Blickle Extrathane® zapewniają bardzo niewielkie odkształcenia, wykazują niski opór toczenia i niewielkie nagrzewanie przy obciążeniu dynamicznym. Kolor jasnobrązowy. Koła do dużych obciążeń z Blickle Extrathane® można stosować w temperaturze -30° C do +70° C, krótkotrwale w temperaturze do +90° C. W temperaturze otoczenia poniżej -10° C zwiększa się sztywność kół do dużych obciążeń. Twardość 92°±3° Shore A.

Koła do dużych obciążeń z Blickle Besthane® - seria GB

Blickle Besthane® to elastomer poliuretanowy odlewany reakcyjnie, wyprodukowany na bazie poliolu polieterowego, diizocyjanianu i diolu. Koła do dużych obciążeń z Blickle Besthane® nie niszczą podłoża, są niebrudzące, nie zmieniają zabarwienia, są bardzo odporne na ścieranie, elastyczne i odporne na wiele agresywnych substancji i promieniowanie UV (patrz „Odporność chemiczna”). Koła do dużych obciążeń z Blickle Besthane® zapewniają ponadto bardzo niewielkie odkształcenia, wykazują bardzo niski opór toczenia, niewielkie nagrzewanie przy obciążeniu dynamicznym, odporność na hydrolizę i szczególnie dobrze nadają się do dużych prędkości. Kolor brązowy. Koła do dużych obciążeń z Blickle Besthane® można stosować w temperaturze -30° C do +70° C, krótkotrwale w temperaturze do +90° C. W temperaturze otoczenia poniżej -25° C zwiększa się sztywność tych kół do dużych obciążeń. Twardość wynosi 92°±3° Shore A.

Koła do dużych obciążeń z Blickle Besthane® Soft - seria ALBS

Blickle Besthane® Soft to elastomer poliuretanowy odlewany reakcyjnie, wyprodukowany na bazie poliolu polieterowego, diizocyjanianu i diolu. Koła do dużych obciążeń z Blickle Besthane® Soft nie niszczą podłoża, są niebrudzące, nie zmieniają zabarwienia, są bardzo odporne na ścieranie, elastyczne i odporne na wiele agresywnych substancji i promieniowanie UV (patrz „Odporność chemiczna”). Koła do dużych obciążeń z Blickle Besthane® zapewniają bardzo wysoki komfort jazdy, bardzo niewielkie odkształcenia, wykazują bardzo niski opór toczenia, niewielkie nagrzewanie przy obciążeniu dynamicznym, odporność na hydrolizę i szczególnie dobrze nadają się do dużych prędkości. Kolor niebieski. Koła do dużych obciążeń z Blickle Besthane® Soft można stosować w temperaturze -30° C do +70° C, krótkotrwale w temperaturze do +90° C. W temperaturze otoczenia poniżej -25° C zwiększa się sztywność kół do dużych obciążeń. Twardość wynosi 75°+5° Shore A.

Koła z poliamidu do dużych obciążeń - seria SPO

Koła z poliamidu do dużych obciążeń są produkowane z termoplastycznego tworzywa sztucznego. Te koła są odporne na uderzenia, niebrudzące, nie zmieniają zabarwienia, są odporne na korozję, bardzo wytrzymałe na ścieranie, bezzapachowe, bezsmakowe, higieniczne i odporne na wiele agresywnych substancji, poza kwasami mineralnymi, utleniaczami, węglowodorami chlorowanymi i roztworami soli metali ciężkich (patrz „Odporność chemiczna”). Te koła z poliamidu do dużych obciążeń charakteryzują się ponadto bardzo niewielkim oporem toczenia. Poliamid może pochłaniać i oddawać wilgoć, dlatego możliwe są wahania rozmiarów w zależności od wilgotności i temperatury otoczenia. Kolor naturalny biały. Poliamid można stosować w temperaturze -40° C do +80° C, krótkotrwale dopuszczalne są wyższe temperatury. W temperaturze otoczenia powyżej +35° C następuje spadek nośności tych kół do dużych obciążeń. W wysokich temperaturach do +250° C stosuje się specjalny poliamid odporny na wysoką temperaturę. Twardość tych kół z tworzywa sztucznego wynosi 70°±5° Shore D wzgl. 85°±5° Shore D w przypadku specjalnego poliamidu odpornego na wysoką temperaturę.
Koła z tworzywa sztucznego

Koła z zagęszczonego odlewu poliamidu do bardzo dużych obciążeń - seria GSPO

Koła z zagęszczonego odlewu poliamidu są produkowane z termoplastycznego tworzywa sztucznego odlewanego reakcyjnie. Te koła do dużych obciążeń są odporne na uderzenia, niebrudzące, nie zmieniają zabarwienia, są odporne na korozję, bardzo wytrzymałe na ścieranie, bezzapachowe, bezsmakowe, higieniczne i odporne na wiele agresywnych substancji, poza kwasami mineralnymi, utleniaczami, węglowodorami chlorowanymi i roztworami soli metali ciężkich (patrz „Odporność chemiczna”). Koła do dużych obciążeń wykonane z zagęszczonego odlewu poliamidu osiągają lepsze wyniki pod względem nośności, wytrzymałości na rozciąganie i nacisk, elastyczności, trwałości kształtu i pochłaniania wilgoci niż koła wykonane z poliamidu formowanego wtryskowo. Ponadto charakteryzują się wyjątkowo niewielkim oporem toczenia. Kolor naturalny beż. Koła do dużych obciążeń wykonane z zagęszczonego odlewu poliamidu mogą być stosować w temperaturze -40° C do +80° C, krótkotrwale dopuszczalne są wyższe temperatury. W temperaturze otoczenia powyżej +35° C następuje spadek nośności tych kół do dużych obciążeń. Twardość wynosi 80°±3° Shore D.

Koła do bardzo dużych obciążeń z litej stali - seria SVS

Stal C45 ulepszana cieplnie, szczególnie nadająca się do kół do dużych obciążeń, bardzo odporna na nacisk i zużycie, o bardzo wysokiej nośności statycznej i dynamicznej. Wytrzymałość na rozciąganie i twardość pozostają prawie niezmienne w dużym zakresie temperatur, odporna na oleje. Koła do dużych bardzo obciążeń wykonane ze stali można stosować w temperaturze -100° C do +600° C. Twardość wynosi 190 - 230 HB. W przypadku podłoża wrażliwego na nacisk należy uwzględnić stosunkowo wysoki nacisk, jaki wywierają te koła na podłoże.
Koła do dużych obciążeń - przydatne linki:

Przewodnik po kołach i zestawach kołowych
Wyszukiwarka produktów
Oferta