Koła Blickle

Oferta firmy Blickle Räder+Rollen obejmuje koła w zakresie nośności od 20 kg do 50 000 kg i średnicy od 30 mm do 1000 mm.

Koła składają się z bieżnika/opony, tarczy koła/obręczy i łożyska. W zależności od właściwości charakteryzują się różną nośnością, różnymi oporami toczenia i różną jakością jazdy.

Wybierając koła, należy uwzględnić następujące kryteria:

  •     Nośność
  •     Materiał bieżnika
  •     Ø koła, opór ruszania i opór toczenia
  •     Typ łożyska
  •     Wpływ warunków zewnętrznych, temperatury, środków chemicznych i korozję
Więcej informacji znajdziesz w naszym Przewodniku po kołach i zestawach kołowych.

Koła - materiał bieżnika

Bogata oferta firmy Blickle Räder+Rollen obejmuje najróżniejsze typy kół. Rozróżnia się następujące rodzaje bieżników:

    1. Koła z bieżnikiem z gumy
        standardowa pełna guma, termoplastyczny elastomer gumy (TPE), miękka guma/dwuskładnikowa pełna guma, elastyczna pełna guma, opony pneumatyczne, opony z superelastycznej pełnej gumy

   2.  Koła z bieżnikiem z poliuretanu
        termoplastyczny poliuretan, Blickle Softhane®, Blickle Besthane®, Blickle Besthane® Soft, Blickle Extrathane®

   3. Koła z tworzywa sztucznego
       poliamid, zagęszczony odlew poliamidu, polipropylen, żywica fenolowa

  4. Koła z metalu
        żeliwo, stal

Przejdź do wyboru kół za pomocą Wyszukiwarki produktów
Przejdź do wyboru kółza pomocą zakładki Oferta

Wyznaczanie nośności kół


W celu obliczenia nośności należy znać masę własną urządzenia transportowego, maksymalny załadunek i liczbę kół nośnych. Wymaganą nośność oblicza się w następujący sposób:
T = nośność każdego koła
E = masa własna urządzenia transportowego
Z = maksymalny ciężar ładunku
n = liczba kół nośnych
S = współczynnik bezpieczeństwa

We współczynniku bezpieczeństwa S dla kół uwzględniane są odchylenia od standardowych warunków użytkowania (gładkie podłoże, prędkość ruchu - chód człowieka, równomierne rozłożenie obciążenia, ruch w linii prostej, temperatura otoczenia +15° C do +28° C). Duży wpływ na współczynnik bezpieczeństwa ma zarówno prędkość, jak i stosunek Ø kół do wysokości przeszkody. Im większa różnica w stosunku do standardowych warunków użytkowania, tym większy należy wybrać współczynnik S.

Rozróżnia się cztery kategorie warunków użytkowania:
Ręczny przesuw w pomieszczeniu:
    (wysokość przeszkody < 5% Ø koła): współczynnik bezpieczeństwa: 1,0 do 1,5

Ręczny przesuw na zewnątrz:
    (wysokość przeszkody > 5% Ø koła): współczynnik bezpieczeństwa: 1,5 do 2,2

Przesuw napędzany silnikiem w pomieszczeniu:
    (wysokość przeszkody < 5% Ø koła): współczynnik bezpieczeństwa: 1,4 do 2,0

Przesuw napędzany silnikiem na zewnątrz:
    współczynnik bezpieczeństwa: 2,0 do 3,0

W przypadku kół z łożyskiem kulkowym możliwa jest prędkość powyżej 4 km/h przy jednoczesnym obniżeniu nośności. Jeżeli koło lub zestaw kołowy stały jest wystawiony na działanie przede wszystkim obciążeń statycznych, można wtedy przyjąć nośność wyższą o wartość do 25%. Przy dłuższych postojach przy dużym obciążeniu należy uwzględnić możliwość ryzyka spłaszczenia bieżnika.

Informacje o:
kołach do dużych obciążeń
kołach z tworzyw sztucznych
kołach kołnierzowych
kołach napędowych

Koła - przydatne linki:

Przewodnik po kołach i zestawach kołowych
Wyszukiwarka produktów
Oferta