Jakość, środowisko i energia

Przykładamy wielką wagę do zadowolenia naszych klientów i do racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi.

 • ISO-9001-Zarządzanie-jakością-Blickle

  Zarządzanie jakością

  Zaufanie klientów to znacząca pozycja po stronie „Ma” naszego bilansu. Na to zaufanie solidnie zapracowaliśmy poprzez jakość i niezawodność. Kontrolę sprawujemy od początku do końca - dzięki samodzielnej produkcji „Made in Germany”. Doskonalenie jest naszym celem wpisanym w codzienną pracę. Dzięki temu postrzegamy błędy jako szansę na optymalizację. Nie bez powodu już w 1994 roku firma Blickle jako pierwszy niemiecki producent kół i zestawów kołowych otrzymała certyfikat DIN EN ISO 9001. Nasz System Zarządzania Jakością ma na celu zagwarantować zachowanie wysokich wymogów jakościowych we wszystkich procesach i obszarach działalności tak, abyśmy jak najlepiej mogli wspierać naszych Klientów w realizacji ich założeń dotyczących jakości. W tym zakresie decydującą rolę odgrywają badania materiałów i produktów. Nasi inżynierowie mają więc do dyspozycji liczne nowoczesne urządzenia testowe, w tym stanowiska badawcze z tarczami obrotowymi do obciążeń maksymalnie 5,5 t, maszyny do badania materiałów oraz szafy klimatyczne i cieplarki. Na najnowocześniejszych maszynach przeprowadzane są testy kół i zestawów kołowych wg DIN EN 12527-12533 oraz wykonywane testy zniszczeniowe. Badania pierwszej próbki, ostatniej próbki i badania próbek losowych przez pracowników są oczywistością.

 • ISO-14001-Zarządzanie-środowiskowe-Blickle

  System Zarządzania Środowiskowego

  Firma Blickle postrzega gospodarowanie zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju jako swój podstawowy obowiązek. Dlatego w kwietniu 2012 roku uzupełniliśmy nasz System Zarządzania Jakością o System Zarządzania Środowiskowego zgodny z DIN EN ISO 14001:2009. W ten sposób zobowiązaliśmy się do ciągłego udoskonalania naszych procesów i produktów po kątem ich oddziaływania na środowisko naturalne. Do zasadniczych celów naszego Systemu Zarządzania Środowiskowego należą: rozwój ekologicznych produktów, oszczędne gospodarowanie zasobami naturalnymi w procesach produkcyjnych, korzystanie z odnawialnych źródeł energii oraz uwrażliwianie wszystkich pracowników na zachowania proekologiczne.

 • ISO-5001-Zarządzanie-energią-Blickle

  System Zarządzania Energią

  W roku 2014 firma Blickle wdrożyła System Zarządzania Energią zgodny z DIN EN ISO 50001. Zadaniem tego systemu jest ograniczenie zużycia energii we wszystkich obszarach działalności naszego przedsiębiorstwa. System Zarządzania Energią pomaga nam w dążeniu do zminimalizowania obciążeń środowiska naturalnego, na przykład poprzez zmniejszenie emisji CO2. Jednocześnie chcemy rozwijać i wpierać świadomość naszych pracowników w kwestiach oszczędnego obchodzenia się z energią i zasobami naturalnymi.